Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

V vipavskem Ciriusu se soočajo s prostorsko stisko

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Cirius) Vipava se zadnja leta soočajo z veliko prostorsko stisko. Stavbe, v katerih delajo z invalidnimi otroci, nekateri pa v njih tudi bivajo, so stare in nefunkcionalne. O tem so danes seznanili varuha človekovih pravic Petra Svetino in predsednico komisije DZ za peticije Evo Irgl.

CIRIUS Vipava skupno skrbi za 380 otrok in mladostnikov. Poleg oddelkov v Vipavi imajo prostore še v Stari Gori, nudijo pa tudi mobilno službo. Največ varovancev prihaja s Primorske in Notranjske. Stavba potrebam otrok in mladostnikov ne ustreza več, ni telovadnice in prostorov za prireditve ter gibalne terapije, Zaposleni, na čeli z  v. d. ravnatelja Alojzijom Adamičem si želijo prostorov, ki bi zadostili zdajšnjemu času, rešitev pa vidijo v novi stavbi. Najstarejši del stavbe v Vipavi, kjer deluje ustanova, je sicer nekdanja italijanska vojašnica, zgrajena leta 1935.

Fotografija: Varuh človekovih pravic Facebook

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je skupaj s poslanko Evo Irgl pohvalil kakovostno delo zaposlenih. Opozoril je, da so prostori, kjer center deluje, neprimerni, saj "postajajo premajhni, so tudi že zastareli in mislim, da je treba razmišljati o tem, da je potrebno narediti korak naprej. Tudi v smeri deinstitucionalizacije, odpiranja enot v lokalno okolje, da tudi otroci, ki so tu nameščeni iz drugih okolij, svoje otroštvo preživijo doma, seveda s podporo, ki jim jih mora stroka nuditi. Zaživeti mora zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki daje možnost vključevanja osebam s posebnimi potrebami. Treba pa je novelirati tudi zakonodajo v smeri, da bodo lahko VDC-ji opravljali tudi zdravstveno dejavnost, da bodo ti mladostniki še naprej imeli podporo, kot jo imajo zdaj,” je poudaril varuh človekovih pravic in dodal "Kot moderna družba moramo iti v korak s časom in ne moremo nameščati otrok s posebnimi potrebami v stare vojašnice."

 

* Vir: STA & Primorske novice & Radio Koper

 

 

Lokalne Ajdovščina

#novice, #vipava

Kolofon