Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Dodatni preventivni ukrepi v Zdravstvenem domu Ajdovščina

V Zdravstvenem domu Ajdovščina uvajajo dodatne ukrepe za zaščito pred širjenjem koronavirusa. Tako je od uvedeno dodatno triažiranje pacientov pred vhodoma v zdravstvena domova v Ajdovščini in v Vipavi. Poleg tega pa Zdravstveni dom Ajdovščina intenzivno sodeluje z dobavitelji zaščitnih sredstev in razkužil ter skrbi za sprotno nabavo teh materialov.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina v Zdravstvenem domu Ajdovščina od danes naprej paciente obravnavajo še preden vstopijo v zdravstvene prostore. Potencialno okužene tako neposredno usmerijo v nadaljnjo obravnavo, ki jo izvaja dežurni zdravnik za koronavirus. Triažna medicinska sestra na vhodu v zdravstveni dom vsakega pacienta ustavi in mu zastavi triažna vprašanja ter po potrebi izmeri temperaturo ter na podlagi informacij napoti pacienta:

- ki ima simptome in epidemiološke znake okužbe s koronavirusum v bivalnik za odvzem brisev, o čemer obvesti dežurnega zdravnika, ki nato pacienta prevzame v nadaljnjo obravnavo;

- ki ima simptome prehlada, nima pa epidemioloških znakov, opremi z zaščitno masko ter ga napoti k njegovemu (ali dežurnemu) zdravniku;

- v primeru, da pacient nima nobenih simptomov, ga napoti na pregled, na katerega je namenjen.

Ob danes uvedeni triaži pa že nekaj časa izvajajo tudi druge ukrepe:

- aktivno imajo posebno telefonsko številko 051 656 831, na katero se odziva dežurni zdravnik za koronavirus, ki svetuje pacientu in ga napoti na odvzemno mesto (vstopno točko) v Šempetru, ali pa mu po dogovoru z vstopno točko v Šempetru odvzame bris;

- začasno je ukinjeno elektronsko naročanje preko aplikacije doZdravnika, zato da vse paciente lahko triažirajo že ob naročanju na pregled;

- medicinske sestre izvajajo telefonske triaže pacientov, ki pokličejo v ambulanto za naročilo pregleda;

- na vhodih v zdravstvene prostore – ZD Ajdovščina, ZD Vipava, Center za krepitev zdravja in fizioterapija, zobna ambulanta v OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in na Lokarjevem drevoredu – so nameščena zelo vidna, natančna in sproti ažurirana navodila za paciente;

- smiselno in usklajeno z ZD Nova Gorica so omejili vse preventivne zdravstvene dejavnosti.   

Poleg tega pa Zdravstveni dom Ajdovščina intenzivno sodeluje z dobavitelji zaščitnih sredstev in razkužil ter skrbi za sprotno nabavo teh materialov. Zaradi težav z dobavami pa se dogovarja tudi s Civilno zaščito za možnost zagotovitve teh materialov iz njihovih zalog. Predstavniki ZD Ajdovščina so se na prvem sestanku z občinskim štabom Civilne zaščite dobili že 26. 2. ter že dan kasneje pred urgentne prostore postavili dva bivalna zabojnika za odvzem brisov. 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon