Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Kje se lahko gibljemo v Ajdovščini in okolici

Na prvi dan pomladi je Vlada RS začasno prepovedala gibanje in zbiranje na javnih površinah, hkrati pa stopa v veljavo tudi sklep župana Občine Ajdovščina, ki prepoveduje javna zbiranja v mestu Ajdovščina in v poseljenih območjih. Pojdite v naravo in se ne zadržujte v središču mesta in po ulicah.

V četrtek, 19. marca 2020 smo državljanke in državljani Slovenije na svoje mobilne telefone prejeli sporočilo Vlade RS o začasni prepovedi gibanja in zbiranja, sprejet je bil Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, pa je za območje občine Ajdovščina s sklepom podrobneje opredelil dovoljeno gibanje ljudi.

Gibanje po mestu Ajdovščina je dovoljeno samo še po nujnih opravkih, na sprehod pa lahko greste izven območja mesta in izven poseljenih naselij. Mesto in naseljena območja po krajevnih skupnostih pa se za nekaj časa zapirajo za družabnost. Območje parkov v Ajdovščini se določi za površine, na katerih velja začasna splošna prepoved dostopanja, gibanja in zadrževanja ljudi. Izogibajte se tudi posedanju pred planinskimi kočami ali zbiranju pred kulturnimi spomeniki in naravnimi znamenitostmi.

Sprehajalne površine so označene na spodnji sliki in so izven poseljenega dela mesta Ajdovščine, ki je označen z rdečo robno črto.

Ajdovščina - območje gibanja

Še nekaj koristnih odgovorov na vprašanja:

Ali lahko grem na sprehod?

DA, posameznik se lahko rekreira, družina lahko gre na sprehod. Skupaj se lahko na javnih krajih zadržujejo in sprehajajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pri tem morajo zagotoviti varno razdaljo do gibanja drugih.

Ali lahko grem v službo?

DA. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog.

Ali se lahko družim na prostem s prijatelji in sorodniki?

NE. Druženje je na prostem prepovedano. Dovoljeno je zgolj druženje ožje družine, vendar ne več kot 5 članov istočasno.

V katerih primerih lahko zapustim dom in se gibljem na prostem?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

-  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

- dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

- dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

- dostop do mest za prodajo hrane za živali,

- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

- dostop do storitev za nujne primere,

- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,

- dostop do bencinskih črpalk,

- dostop do bank in pošt,

- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Ali se kršitelje kaznuje?

Za kršilce so predvidene kazni do 400 evrov. Predvideno je, da se bodo globe za kršenje karantene z novim koronazakonom povišale.

Za koga odlok ne velja?

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj?

Na Štab Civilne zaščite Ajdovščina - 041-514-262, e-naslov: cz@ajdovscina.si

 

* Vir: Občina Ajdovščina & Primorske novice

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon