Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Upoštevajte preventivne ukrepe v večstanovanjskih zgradbah

Občina Ajdovščina poziva tudi vse stanovalce blokov v občini Ajdovščina k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov, saj se virus v zaprtih prostorih in površinah zadržuje dlje časa. Z vsemi preventivnimi ukrepi morajo biti dosledno seznanjeni tudi upravniki stavb in osebe, ki izvajajo čiščenje preko njih. Vsi zbori lastnikov stanovanj so do preklica odpovedani.

Občina Ajdovščina na svoji spletni strani naproša za vestno in odgovorno izvajanje higienskih priporočil in ukrepov v vseh skupnih prostorih:

  • V dvigalu naj se prevaža največ ena oseba (izjema so seveda osebe iz istega stanovanja in tiste, ki pomagajo starejšim).
  • Poskrbite za ustrezno razdaljo med stanovalci.
  • Prepovedano je kakršno koli druženje po hodnikih, pred blokom ali v njegovi okolici.
  • Ne dotikajte se stopniščne ograje, kljuk in stikal, v kolikor to ni nujno potrebno.
  • Redno (vsaj enkrat dnevno) razkužuje kljuke, zvonce, stikala in stopniščno ograjo oz. vse površine, ki se jih sicer dotikate.
  • Dogovorite se za nakup skupnega razkužila in krp ter koša za smeti, ki ga sproti praznite v zabojnik za mešane odpadke.
  • Čez dan večkrat dobro prezračite stanovanje, hodnik in skupne prostore.
  • Ne zadržujte se v skupnih prostorih, na hodnikih in pred stavbo.
  • Ne hodite na družabne obiske in jih tudi ne sprejemajte, stavba naj bo ta čas le prostor za stanovalce. Ostanite doma!

Z vsemi preventivnimi ukrepi morajo biti dosledno seznanjeni tudi upravniki stavb in osebe, ki izvajajo čiščenje preko njih. Vsi zbori lastnikov stanovanj so do preklica odpovedani.

Le z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje koronavirusa in tako poskrbimo za večjo varnost vseh nas. 

 

* Vir: Občina Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon