Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Projekt »Senčenje na delovnem mestu«

Inštitut za mladinsko politiko in Srednja šola Veno Pilon iz Ajdovščine sta v letošnjem šolskem letu nadaljevala z izvedbo projekta senčenja na delovnem mestu. S pilotno izvedbo projekta, ki je bil izveden lani, so bili zadovoljni tako organizatorji kot tudi podjetja, mentorji in dijaki vključeni v sam projekt. Želja vseh je bila, da se dijakom omogoči več senčenj na delovnih mestih, zato se bo v letošnjem šolskem letu, nekaj pa tudi v začetku prihodnjega leta z ozirom na trenutno situacijo z novim korona virusom, izvedlo več senčenj poklicev, dijaki so si lahko tako izbrali dve delovni mesti za senčenje.

Projekt »Senčenje na delovnem mestu« je v prvi vrsti namenjen dijakom 3. letnikov gimnazijskega programa, z namenom, da se jim omogoči realen vpogled v določeno delovno mesto, ki jih zanima in jim s tem olajša odločitev za vpis. 

Dijaki se na delovnem mestu srečajo z mentorjem in pridobijo realen vpogled v to, kar se od posameznika na določenem delovnem mestu pričakuje. Spoznajo kakšna so potrebna znanja in kompetence za določeno delovno mesto ter kakšne osebne lastnosti so za določen poklic zaželene oz. dobrodošle. Poleg opazovanja mentorja na delovnem mestu ima dijak možnost, da ga tudi podrobno izpraša o njegovi karierni poti, študiju in vsem kar je povezno s samim delovnim mestom. Da so dijaki ustrezno pripravljeni na obisk delovnega mesta, poskrbita tako svetovalka na srednji šoli, ki skrbi za karierno orientacijo dijakov ter zunanji koordinator programa senčenja.

Priprava na samo senčenje je ključnega pomena za kvalitetno izvedbo senčenja oz. priložnost, da dijak iztrži od senčenja največ. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi osebno komponento vsakega dijaka, saj kljub pripravi, ki je za vse dijake enaka, lahko prihaja do odstopanj med njimi, nekateri so bolj, drugi manj zainteresirani za obisk delovnega mesta.

V letošnjem letu (oz. kot kaže trenutna situacija tudi v začetku prihodnjega šolskega leta) bo izvedenih 35 senčenj za 32 dijakov, ki letos obiskujejo 3.letnik gimnazijskega programa srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine.

Dijaki so ali še bodo senčili naslednje poklice (uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola): odvetnik, fizioterapevt, logoped, veterinar, kineziolog, računovodja, notranji oblikovalec, mladi raziskovalec v centru za raziskave atmosfere, inženir strojništva, psihoterapevt, pediater, ekonomist, arhitekt, pulmolog, specialni pedagog, farmacevt, grafični oblikovalec, učitelj angleščine in novinar.

Tudi letos so se tako podjetja kot javni zavodi in inštitucije pozitivno odzvali in bili pripravljeni na sodelovanje in sprejem dijakov v svoje sredine. Svoja vrata so dijakom odprli: Odvetnica Vida Mali Lemut, Zdravstveni dom Ajdovščina in Center za krepitev zdravja, Osnovna šola Danila Lokarja in Osnovna šola Šturje, Veterinarska bolnica Vipava, Taxa d.o.o., Arhitekturno projektiranje Sanja Premrn s.p., Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, Škrlj d.o.o., Psihoterapija Nadeja Nina Baša s.p., Incom d.o.o., Arhitekturno projektiranje studio Pikaplus Jana Hladnik Tratnik s.p., Cirius Vipava, Lekarna Ajdovščina, Tea Goljevšček oblikovalka vidnih sporočil in Primorske novice.

Velika zahvala gre vsem posameznikom, podjetjem, zavodom in organizacijam, ki so vključeni v projekt, prav tako gre iskrena zahvala Občini Ajdovščina, ki že od samega začetka podpira projekt in verjame, da je dobrodošel doprinos k izobraževanju dijakov.

Izkušnje dijakov s senčenjem na delovnem mestu so zelo pozitivne. Večini je bila izkušnja zelo všeč, saj so imeli pristen in realen stik z delovnim okoljem. Ne skoparijo s pohvalami mentorjem, ki so si zanje vzeli čas in jih vodil skozi delovni dan. Marsikdo izmed njih bi si želel delovno mesto spoznavati dlje, da bi imel možnost spoznati vse ključne procese dela. Spet drugi so bili z dolžino senčenja zadovoljni. Zaradi specifik delovnega mesta tako za nekatera delovna mesta zadošča opazovanje v obsegu od 4 do 6 ur, na drugem delovnem mestu pa bi za realen vpogled potrebovali daljše opazovanje. Vsekakor pa imajo dijaki, ki jih določeno delovno mesto zanima in katerim so bila s senčenjem odprta vrata do željenega delodajalca, možnost, da se z mentorjem ali podjetjem dogovorijo za opravljanje prakse ali počitniškega dela, v sklopu katerega bodo imel možnost poklic spoznati še bolj podrobno in si o njem ustvariti širšo sliko. Vendar morajo dijaki to željo izraziti in se sami dogovoriti z bodočim » delodajalcem« o možnostih, ki jih v podjetju ali zavodu nudijo.

Kljub trenutni prekinitvi izvajanja programa, se bo senčenje nadaljevalo v začetku prihodnjega šolskega leta, tako bodo imeli vsi dijaki možnost spoznati poklice, ki so jih želeli senčiti.

Glede na lanske predloge, predvsem delodajalcev, da bi bilo dobro senčenje ponuditi tudi osnovnošolcem, je v letošnjem letu potekala tudi priprava na pilotno izvedbo senčenja za nekaj učencev Osnovne šole Danila Lokarja (šola, ki se je odzvala na vabilo za izvedbo pilotnega projekta v osnovni šoli). Učenci so si želeli spoznati predvsem tehnične poklice, zanimala sta jih poklic strojnega tehnika in elektrotehnika. Podjetje Mlinotest je bilo pripravljeno odpreti vrata učencem in jim predstaviti omenjena poklica, vendar je izvedba žal odpadla zaradi poostrenih razmer, ki jim je botroval izbruh novega korona virusa.

Inštitut za mladinsko politiko si bo prizadeval, da bi v prihodnje, v sicer nekoliko drugačni zasnovi kot jo ponuja dijakom, omogočil senčenje tudi nekaterim osnovnošolcem, predvsem za tiste poklice, ki so v lokalnem okolju še posebej iskani.

Izvedba senčenja na delovnem mestu se tako premika v začetek prihodnjega šolskega leta z upanjem, da se dijakom in učencem osvetli poklic tudi z druge, bolj realne plati, da bo zanje odločitev o vpisu lažja.

 

* Vir in fotografija: Inštitut za mladinsko politiko

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi, #izobraževanje

Kolofon