Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina skozi projekte, ki jih izvaja skrbi da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Tako se konec aprila zapirata dva javna poziva LAS Vipavska dolina iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ob tem pa sta se v sredini aprila odprla dva javna poziva iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kljub burji, ki je projektu LIFE ViVaCCAdapt povzročila nekaj nevšečnosti, pa nas to ne bo ustavilo pri delitvi embalaže Vipavske doline za pridelke sadjarjev in kmetovalcev.

LAS VIPAVSKA DOLINA OBJAVIL DVA JAVNA POZIVA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Na območju LAS Vipavska dolina se lahko izvajajo projekti mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) iz dveh evropskih skladov, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. V začetku leta je LAS Vipavska dolina objavil dva javna poziva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki se lahko izvajata na celotnem območju LAS Vipavska dolina in se zapreta zadnji dan meseca aprila.

Evropski sklad za regionalni razvoj pa pokriva le naslednja naselja LAS Vipavska dolina, in sicer Ajdovščino, Vipavo, Col in Podnanos. Dne 15. aprila smo objavili dva javna poziva za manjše in standardne projekte iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bosta odprta do 30. junija 2020.

Namen obeh objavljenih javnih pozivov je izbor partnerskih projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja na območju naselij Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos v programskem obdobju 2014 - 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih partnerskih operacij.

Poziva sta objavljena z vso dokumentacijo na spletni strani LAS Vipavska dolina: 4. Javni poziv LAS Vipavska dolina za izbor standardnih projektov in 5. Javni poziv LAS Vipavska dolina za izbor manjših projektov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vir: Regijska razvojna agencija ROD

 

EMBALAŽA VIPAVSKA DOLINA

Kljub izrednim razmeram, ki trenutno vladajo, narava ne počiva in nezadržno se navkljub epidemiji in omejitvam približuje sezona rdečih češenj in še ostalih sadnih in drugih vrst. Pridne roke kmetovalcev v Vipavski dolini celo leto negujejo rastline, da obrodijo in kupcem ponudijo najboljše pridelke. Na začetku meseca je pozeba sicer prizadela nekatere sadne vrste, ki so v tem času cvetele ali brstele, sedaj je nastopila suša, ki jo za april ne pomnijo, vendar se nadejamo, da škoda ne bo prevelika.

Tudi letos Regijska razvojna agencija ROD, v sodelovanju z vsemi občinami na območju Vipavske doline, vabi kmetovalce k nakupu in uporabi embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke “Izvorno iz Vipavske doline”. Povabilo za kmetovalce bo objavljeno v prihodnjih dneh na spletnih straneh Regijske razvojne agencije ROD.

Pomena samooskrbe in lokalnih pridelkov in izdelkov smo se še bolj začeli zavedati prav v tem času, ko so se zaradi koronavirusa zaprle nekatere tržnice in je (bila) dobava iz tujine okrnjena. Nastalo je veliko tako imenovanih virtualnih tržnic, kjer smo pravzaprav ugotovili, da še kako velja, da je Vipavska dolina vrt Slovenije, kjer lahko skozi celo leto uživamo v lokalnih pridelkih in izdelkih. V vsakem letnem času lahko uživamo v domačih dobrotah, od zimskega radiča, do špargljev, ki prvi pokukajo iz zemlje takoj, ko pomlad potrka na vrata, do najlepšega obdobja, ko se v Vipavski dolini do pozne jeseni, celo zime, lahko dobi bogat nabor sadja in zelenjave, od prvih češenj, avtohtonih marelic, slastnih vipavskih breskev, do kakijev, kivijev in tudi kaj bolj eksotičnega se najde, ki je tudi v Vipavskih njivah dobilo svoj dom.

Vabimo vas, da ostanemo lokalno naravnani, podpiramo domačega pridelovalca in kupujemo sveže, sadje, zelenjavo in druge pridelke in izdelke iz Vipavske doline.

Prve vipavske češnje<br />
Vir: Jan Čermelj

NEVŠEČNOSTI VIPAVSKE BURJE

Konec marca je v Vipavski dolini pihala močna burja, ki je povzročila precej nevšečnosti tudi nam v pilotni zasaditvi zelene protivetrne zaščite.

Spomnimo, na parceli pod zbirnim centrom pod Dolgo Poljano smo v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt v dolžini 300 m  in širini 5 m zasadili več kot 1000 listavcev z namenom demonstracije učinkovitosti zelene protivetrne zaščite pri zaščiti zemljišč (pred erozijo prsti, nudenje zavetja mali divjadi, …). Lani avgusta smo v nasad postavili osem merilnikov hitrosti vetra (anemometrov) in štiri merilnike vlage (TDR sonde).

Zadnja burja je nekaj merilnikov zvrnila in jih rahlo poškodovala, trenutno poteka postopek sanacije in kmalu bodo zopet opravljali svojo funkcijo. Poleg sanacijskih del so bile v začetku aprila v protivetrnem pasu tudi nadomeščene propadle sadike, nasad pa je bil tudi v celoti urejen z utrditvijo ograje, pritrditvijo količkov in odstranitvijo le-teh, kjer je bilo to potrebno. Tako je tudi naša zelena protivetrna zaščita pripravljena na pomladansko zelenje in opravljanje svoje funkcije.  

Burja v Vipavski dolini<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

PEKARSTVO IN MLINARSTVO V FILMU

Občina Ajdovščina v okviru odobrene operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« pod okriljem LAS Vipavska dolina obuja lokalni obrti mlinarstva in pekarstva. Za nami je zaključena 1. faza operacije, v okviru katere je Občina Ajdovščina, poleg ostalih aktivnosti, pripravila tudi kratek promocijski film.

Film, poleg lokalne tradicije mlinarstva in pekarstva, prikaže tudi slikovitost in naravne lepote Vipavske doline. V okviru operacije sodelovanja je bil razvit kulinarični produkt iz ajdovske dediščine pekarstva - sladka žemlja, v kateri so združene tradicija in sodobnost ter ljubezen do dediščine prednikov.

V osnovi se zasleduje zgodbo o prenosu dediščine in tradicije s starejše generacije, ki je bogat vir izkušenj in znanja, na mlajšo. Žito, ki raste tudi po ajdovskih poljih, se spremeni v moko, ki predstavlja pomemben element zgodbe in prostora. Preko posnetka nas kar prevzame omamen vonj pravkar pečenega kruha. Film si lahko ogledate na tej povezavi.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3

Sladka žemlja<br />
Vir: Občina Ajdovščina

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #ROD

Kolofon