Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Urejanje protipoplavnega nasipa med Potočami in Branikom

Že vse od začetka meseca maja je zaprt odsek lokalne ceste med Potočami in Preserjem, na odseku od prečkanja železniške proge do mostu čez reko Vipavo. Občina Ajdovščina je na omenjenem delu začela z rekonstrukcijo ceste, ki bo predvidoma trajal do jeseni. Obvoz poteka po gozdni cesti do vasi Velike Žablje in nato po lokalni cesti do regionalne ceste.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina se bo v okviru prenove se bo uredilo poplavno območje na relaciji od Potoč proti Braniku z izgradnjo propustov. Na mestu, kjer prihaja do razlivanja, se bo v tej fazi na dolžini 70 metrov postavilo nasip za dvig ceste. Dela bodo končana predvidoma do jeseni.  Urejanje poplavnega območja poteka v okviru projekta Grevislin.

Vrednost celotne investicije, ki bo izvedena v več fazah, znaša  351 tisoč evrov, 85 % bo financiranih s strani evropskih sredstev, 15 % bo namenila Občina Ajdovščina. V okviru delovnega sklopa Pilotno izvajanje investicij v zeleno infrastrukturo v porečju Vipave sta predvideni dve pilotni investiciji – poleg ureditve protipoplavnega nasipa, je v tem sklopu predvideno tudi urejanje poplavnega območja ob reki Hubelj.  

Fotografija: Občina Ajdovščina

Z izvedbo obeh predvidenih pilotnih investicij Občina Ajdovščina stremi k izboljšanju biotsko zelo bogatih naravnih habitatov, predvsem močvirskega cekinčka (Lycaena dispar), strašničnega mravljiščarja (Phengaris teleius) in laške žabe (Rana latastei) ter s tem prispevati k izboljšanju ekosistemskih storitev in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Močvirski cekinček <br />
Fotografija: Slavko Polak

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014- 2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon