Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Poslovna cona Pod Železnico širi razvoj gospodarstva na Ajdovskem

Gospodarstvo v Ajdovščini se širi v novo poslovno cono Pod železnico, ki bo v celoti komunalno opremljena že pred koncem letošnjega poletja. Zaključuje se ureditev ceste, vodovodnega, kanalizacijskega omrežja, oskrba z električno energijo ter ureditev telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave. Med podjetji, ki se selijo v novo cono je največ kovinarskih in gradbenih, nekaj jih prihaja tudi iz drugih slovenskih občin ter Italije.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina namerava ajdovska občina z ureditvijo območja zagotoviti nove površine, namenjene razvoju obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. V urbanističnem smislu je obravnavano območje zasnovano tako, da je možno njegovo postopno urejanje. Tako sta bili doslej izvedeni že dve fazi, ki sta bili sofinancirani z evropskimi sredstvi. Občini Ajdovščina je uspelo tudi za tretjo fazo komunalnega urejanja poslovne cone Pod železnico pridobiti evropska sredstva, kar 90 % sredstev za upravičene stroške je občini uspelo pridobiti preko razpisa MGRT – operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Strošek ureditve komunalne infrastrutkture je v celoti sicer znašal okoli 3 milijone evrov, a kot rečeno gre v večini za evropska sredstva. 

Poslovna cona Pod železnico

Gradnja zaključnih del tretje faze poteka in bo končana predvidoma do sredine poletja – izvedena je že vsa meteorna in fekalna kanalizacija in vodovno omrežje. Zaključuje se tudi postavljanje plinovodnega omrežja, nato sledi še namestitev elektro in telekomunikacijskega omrežja. Zaključek opremljanja predvideva še postavitev robnikov, pločnikov in javne razsvetljave. Dostop do območja omogočata dve cesti, ki sta pripravljeni za asfaltacijo. Zgrajeno je bilo 425 metrov nove ceste – podaljšana je bila cesta skozi poslovno cono ter urejena dostopna pot. S tem se je zagotovilo dobro prometno dostopnost in pripravilo ustrezne pogoje za opremljenost s komunalno infrastrukturo, kar je privabilo veliko investitorjev.

Med investitorji je največ kovinarskih in gradbenih podjetij. Večina jih je še v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj, nekatera pa že gradijo svoje nove poslovne in proizvodne objekte. Skupaj s poslovno cono V Talih bo tako na tem območju zraslo 15 novih objektov. Podjetja prihajajo tako iz Italije kot tudi iz drugih slovenskih občin, seveda pa so svoj prostor našla tudi številna domača podjetja. Poslovna cona naj bi v celoti zaživela v roku leta in pol.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo

Kolofon