Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Zaključevanje projekta Mladost na burji 2019/20

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku programa Mladost na burji programsko leto 2019/2020. Na stopnjah Grozdek, Hubelj, Čaven, Kastra in Burja se je v program Mladost na burji letos vključilo skoraj 1700 otrok in mladih.Vsi udeleženci, ki bodo program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, bodo s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji.

Ukrepi za omejitev širjenja korononavirusa so v veliki meri spremenili potek šolanja in na sploh posegli v naša življenja. Vsi smo morali pokazati veliko mero potrpežljivosti in iznajdljivosti ter se prilagoditi razmeram, ki jih je ta epidemija prinesla. Tudi v programu Mladost na burji.

Zato smo zaključevanje programa izključno za leto 2019/2020 nekoliko prilagodili. Program Mladost na burji lahko udeleženci zaključijo v dveh terminih, junija ali septembra. V nadaljevanju navajamo najbolj osnovne informacije glede spremenjenega načina zaključevanja programa Mladost na burji 2019/2020. Bolj podrobna navodila najdete na spletni strani programa Mladost na burji.

STOPNJI HUBELJ IN ČAVEN - PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO JUNIJA

Učenci zahtevane aktivnosti opravijo in ustrezno zabeležijo v svoje dnevnike do 17. junija. Značke in priznanja za uspešno opravljen program prejmejo med 22. in 24. junijem v matični šoli.

Učenci zahtevane aktivnosti opravijo in ustrezno zabeležijo v svoje dnevnike do 25. septembra.   Značke in priznanja za uspešno opravljen program prejmejo do 2. oktobra v matični šoli. Vsi udeleženci, ki bodo program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, bodo s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji.

STOPNJA KASTRA IN BURJA - PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO JUNIJA

Učenci  izpolnjene dnevnike (ustrezno vpisane in podpisane aktivnosti) oddajo do vključno 12. junija:

Učenci devetega razreda morajo za osvojitev značke ZLATA KASTRA izdelati tudi PISNO NALOGO, v kateri obravnavajo temo po lastni izbiri, povezano z občino Ajdovščina. Nalogo lahko nadomestijo z izdelavo IZDELKA, ki nosi posebno vrednost za občino Ajdovščina, njene prebivalce in njeno prepoznavnost. Pisno nalogo oz. izdelek učenci oddajo skupaj z dnevnikom do vključno 12. junija.

Značko ZLATA BURJA prejmejo tisti mladi, ki poleg zahtevanih aktivnosti pripravijo in v roku oddajo projektno nalogo, ki obravnava temo po lastni izbiri, povezano z občino Ajdovščina. Navodila za pripravo projektne naloge so objavljena na spletni strani: www.mladostnaburji.si. Projektno nalogo lahko nadomestijo z izdelavo izdelka, ki nosi posebno vrednost za občino Ajdovščina, njene prebivalce in njeno prepoznavnost. Projektne naloge in izdelke mladi pošljejo skupaj z dnevnikom izvajalski organizaciji (Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina) do vključno 12. junija, ki jih pregleda in oceni.

V kolikor udeleženci program uspešno opravijo v juniju, jih bomo v tednu med 15. in 19. junijem obvestili o načinu podelitve značke in priznanja.

PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO SEPTEMBRA

Aktivnosti učenci opravijo in jih vpišejo v dnevnike do vključno 25. septembra. Način oddaje dnevnikov bomo določili pozneje in vas o tem pravočasno obvestili. Značko in priznanje učenci prejmejo do 2. oktobra. Vsi udeleženci, ki bodo program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, bodo s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji.

 

* Vir in fotografija: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi, #izobraževanje

Kolofon