Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Moja pobuda se v Ajdovščino znova vrača jeseni

Projekti participativnega proračuna v Ajdovščini, ki so jih občani izgčasovali v prejšnjem leta so v teku, med zadnjimi zaključenimi je ureditev povezovalne poti med Bizjaki in Žapužami. Nabor novih projektov pa bo prišel znova na vrsto jeseni, ko bo možno tudi spletno predlaganje projektov in glasovanje o njih.

Zadnji dokončani projekt akcije Moja Pobuda je ureditev obstoječe povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki do Doma krajanov v Žapužah. Gre za ureditev poti ter odvodnjavanje meteornih voda. Zaselek stoji tik na začetku pobočja Gore, od koder se stekajo velike količine voda.  Krajani so se na tem delu soočali z velikimi težavami, ko jim je odvečna voda razdirala poti in uničevala okolico. V pobudi so predlagali celovito rešitev z odvodnjavanjem za zbir vseh zalednih voda in postavitev čistilnega jaška. Tako se je v sklopu projekta Moja pobuda izvedlo 120 metrov kanalizacije, s tem pa preprečilo povzročitev naplavin in nanašanje peska ter blata na cesti v Žapuže. Dela je izvedlo podjetje Elita Nagode. Da se je investicijo dodobra izpeljalo, so poskrbeli v svetu Krajevne skupnosti Žapuže, ki so k 15 tisočim evrom, pridobljenimi iz  Moje pobude, dodali še 20 tisočakov. Tako se je v celoti uredilo in razširilo pot, ki vodi do zaselka Bizjaki, postavilo robnike, napeljalo telekomunikacijsko omrežje, priključek za vodo ter suhi vod za javno razsvetljavo. Tako so istočasno s postavitvijo cevi in jaškov za odvodnjavanje poskrbeli tudi za primerno urejeno okolico, ki bo v enem delu v kratkem še asfaltirana.

Moja pobuda v Žapužah<br />
Fotografija: Občina Ajdovščina

Občani Ajdovščine bi morali sicer že to pomlad zbirati nove projekte v okviru akcije Moja pobuda, a se je ta zaradi epidemije premaknila na jesen. Po novem bodo ljudje lahko predlagali in glasovali tudi prek spleta. Za prihodnji dve leti pa bo na voljo približno 460.000 evrov.

 

* Vir: Občina Ajdovščina & Primorske novice

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mojapobuda

Kolofon