Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Kmalu pričetek urejanja kolesarske poti do Lokavca

Občina Ajdovščina postaja vse bolj kolesarjem prijazna občina. Del ožjega mestnega središča Ajdovščine se že ponaša z urejeno kolesarsko infrastrukturo, kmalu pa se pričnejo tudi dela na kolesarski poti, ki bo vodila v Lokavec.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina so projekti za izvedbo kolesarske poti iz Ajdovščine do Lokavca že izdelani, projektna dokumentacija pa je oddana na DARS. Trenutno na odseku Ajdovščina – Lokavec poteka faza odkupa zemljišč, ki jo izvaja Občina Ajdovščina. Za zemljišča, ki jih bo kasneje odkupila Direkcija RS za infrastrukturo, občina ureja služnostne pogodbe. Predvidena je obnova dobrih dveh kilometrov regionalne ceste proti Lokavcu, s kolesarsko potjo, vmes bo postavljen varovalni pas. Steza za kolesarje se bo navezovala na že obstoječo pri gozdarski hiši in se bo zaključila v Lokavcu pred trgovino Fama (na Grajšku). Potekala bo po levi strani v smeri Ajdovščina – Lokavec in bo v prvi fazi končana do odcepa za zaselek ''Kompari''. Sredstva za naložbo bo s strani EU zagotovil DARS, pričete del pa je predviden v letu 2021.

Po zaključeni kolesarski povezavi do Lokavca si bodo sledile še kolesarske poti proti Dolenjam, Vipavi, Colu in Novi Gorici. Urejanje odsekov bo potekalo postopno, v sklopu prenov ali drugih načrtovanih posegov na omenjenih delih.

Načrtovane kolesarske poti v občini Ajdovščina

 

* Vir in fotografije: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon