Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

V Ajdovščini je potekala regijska konferenca »Vstop mladih na trg dela«

Vstop mladih na trg dela je tematika, ki zadeva mlade, podjetja, lokalno skupnost in določevalce. Vsi ti deležniki lahko skupaj pripomorejo k uspešnemu prehodu mladih na trg dela. Prav z naslavljanjem konkretnih problemov s katerimi se soočajo vsi deležniki procesa je Inštitut za mladinsko politiko v sklopu projekta Fair employment – Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih, v petek gostil regijsko konferenco z naslovom »Vstop mladih na trg dela«.

Konferenca je bila priložnost, da ključni deležniki procesa predstavijo svoje poglede in stališča na vstop mladih na trg dela.

Predstavnica mladih, študentka mikrobiologije, Melita Semič, je izpostavila manko na področju izkušenj, torej konkretne prakse, ki je v času študija niso imeli. Kot poudarja, delodajalci iščejo izkušnje, iščejo nekoga, ki bo pripravlja takoj poprijeti za delo in bo kolikor se le da samostojen. Obenem meni, da bi bilo za mlado osebo, ki je šele vstopila na trg dela in je pričela z iskanjem prve zaposlitve, dobrodošlo, da se ob zavrnitvi, ko ni sprejeta na delovno mesto, priloži kratko obrazložitev, zakaj kandidat za delovno mesto ni ustrezen. Saj je za mladega posameznika brez izkušenj ključna povratna informacija.

Mladi in vstop na trg dela

Ivo Boscarol, lastnik in predsednik skupine Pipistrel je izpostavil, da morajo mladi znati svoje veščine delodajalcu prodati in ga prepričati, da ga le ta potrebuje. Poudarja tudi dejstvo, da si morajo mladi priložnosti odpirati sami in že tekom šolanja iskati možnosti za prakso in delo na področju, ki jih zanima. Delodajalci so vedno na preži za dobrimi kadri.

Po besedah Mojce Kušnjerek iz območne službe Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica, imajo mladi, ki vstopajo na trg dela velikokrat nerealna pričakovanja, nekateri se niso pripravljeni dodatno izobraževati in nadgrajevati svojih kompetenc, kar otežuje prehod na trg dela.

Vstop mladih na trg dela

Zaradi pretekle izobraževalne politike pa se je konkretno spremenila ponudba kadra na področju obrtniških poklicev, ki so danes zelo iskani. Kot je poudaril Marko Rondič, direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina je danes dela za keramičarje in vodovodarje veliko, obstaja pa pomanjkanje kadra, ki bi to delo lahko opravljal.

Za lažji vstop mladih na trg dela so ključne kompetence, znanja in izkušnje, ki jih je mlad posameznik do tistega trenutka pridobil. Kot je poudarila direktorica Primorskega tehnološkega parka, Tanja Kožuh, je ključno da že osnovnošolcem (in kasneje dijakom, študentom in ostalim mladim) ponudimo možnost in izkušnjo, da se preizkusijo v snovanju lastnih idej, sprejemanju odločitev, dela v timu in obvladovanju tveganj.

Mladi in vstop na trg dela

Poleg izkušenj in znanj pa je povezava lokalne skupnosti z mladimi na področjih, ki jih zadevajo, po besedah Katarine Ambrožič, vodje službe za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, ključna.  Tako so mladi bolj vpeti v družbo, aktivno sodelujejo v procesu oblikovanja lokalne skupnosti in posledično postanejo odgovorni posamezniki, ki soustvarjajo skupnost v kateri živijo.

Zaključki okrogle mize:

  • Mladi morajo svoje znanje, veščine in spretnosti znati prodati. Delodajalci so namreč neprestano na lovu za dobrim kadrov. Posameznik pa je tisti, ki lahko delodajalca opozori nase.
  • Izkušnje naj si mladi pričnejo nabirati čim prej, že v samem procesu šolanja.
  • Mladi naj se že v času šolanja povežejo z delodajalci, naj bodo samoiniciativni in naj izrazijo željo, da si želijo priložnosti.
  • Izobraževalni sistem, predvsem visokošolski programi, naj ponudi mladim možnost stika z delovnim mestom in pridobivanjem prepotrebnih izkušenj.
  • Obrtniški poklici so zapostavljeni, kljub temu, da na trgu vlada velika potreba po teh kadrih.
  • Mladi si od delodajalcev želijo povratnih informacij tudi v primeru, ko niso izbrani za določeno delovno mesto, saj tako pridobijo konkretne podatke in se lahko v procesu pridobivanja zaposlitve izboljšajo.
  • Lokalne skupnosti, ki se zavedajo pomena vključevanja mladih v strateške in razvoje procese, imajo na dolgi rok veliko prednost.

Mladi in vstop na trg dela

Inštitut za mladinsko politiko si bo tudi v nadaljevanju prizadeval za povezovanje vseh ključnih deležnikov procesa vstopa mladih na trg dela ter aktivno deloval na področju usposabljanja mladih in večanja njihovih kompetenc. V mesecu oktobru in novembru s tem namenom pričenjajo z usposabljani za mlade do 29 let. Vabljeni, da nadgradite svoje kompetence in postanete zanimiv kader za delodajalce.

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina

* Vir in fotografije: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi, #izobraževanje

Kolofon