Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Dijaki spoznavali poklice, ki jih zanimajo

Senčenje na delovnem mestu je dobra priložnost, da dijak gimnazijskega programa, ki praviloma nima možnosti vpogleda v realno delovno okolje izbranega poklica, pridobi dragoceno izkušnjo, ki ga bo vodila k lažji odločitvi o nadaljnji študijski poti. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko, v preteklih dveh letih, uspešno vpeljala metodo senčenja v svoj gimnazijski programa.

Kot poudarja Andrej Rutar, ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina: »Z izvajanjem projekta Senčenje na delovnem mestu omogočimo gimnazijcem to, kar je za njih zelo pomembno in trenutno v obveznem programu nima primerne vloge. To je neposreden stik z delodajalci, izkušnja z delom, ki gimnazijca zanima in usmerjanje mentorja k potrebnim kompetencam, ki jih kot bodoči zaposleni na tem mestu potrebuje. Šolski sistem sicer prepoznava pomen ne le znanj ampak tudi veščin in spretnosti. Vendar zaradi nespremenjenega sistema zaključevanja gimnazije še ni prišlo do zadostne ozaveščenosti glede te problematike tako pri učiteljih kot pri dijakih. Informacije, ki pridejo neposredno od mentorja so dragocene in jih s tako močno noto ne moremo posredovati učitelji ali starši. V šoli na ta način odgovarjamo na zelo pomemben del izobraževanja na področju poklicnega usmerjanja. Zavedamo se, da v gimnaziji dijake pripravljamo na številne pomembne poklice, zato tega področja nočemo zanemariti. Čeprav se mu na sistemski ravni posveča premalo pozornosti iščemo alternativne rešitve kot odgovor na potrebo današnjega časa.«

Tina Vrčon, svetovalna delavka SŠ Veno Pilon, dodaja, da so se za senčenje dijakov 3. letnikov gimnazijskega programa odločili zato, ker imajo le - ti tako dovolj časa, da svojo odločitev o vpisu podrobno premislijo, se na podlagi realne izkušnje lažje odločijo in imajo posledično v 4. letniku manj težav pri izbiri želene smeri študija. 

Medtem ko Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina svojim dijakom nudi vso potrebno podporo pri pripravi na izkušnjo senčenja izbranega poklica, Inštitut za mladinsko politiko dijakom zagotavlja dostop do podjetij v regiji, ki lahko zagotovijo mentorstvo pri senčenju delovnega mesta. Občina Ajdovščina, ki izvajanje programa tudi finančno podpira, pa obenem dijakom odpira vrata svojih javnih zavodov.

Dijaki na začetku šolskega leta izrazijo želje po senčenju določenega poklica, njihove želje svetovalna delavka posreduje Inštitutu za mladinsko politiko, ki vzpostavi kontakt z delodajalci ter se z njimi dogovori za izvedbo senčenja. Dijaki nato, na dogovorjen dan obiščejo izbranega delodajalca, kjer senčijo želeno delovno mesto. Vsekakor gre za dobrodošlo izkušnjo, ki dijakom omogoča realen vpogled v določeno delovno mesto in mentorjev delovni dan.

Kot je poudarila dijakinja, ki je senčila delo grafične oblikovalke: »Senčenje je čudovita izkušnja, ki dijaku da vpogled v želen poklic ter ga seznani tako s prednostmi kot tudi slabostmi določenega poklica.« Ne samo dijaki, tudi delodajalci so z veseljem pristopili k projektu in odprli možnost dijakom, da se spoznajo z določenim delovnim mestom. Obenem tudi sami ocenjujejo projekt senčenja kot dobrodošel: »Zelo podpiram takšno izkušnjo, da dijaki pobliže spoznajo poklic, za katerega se zanimajo in predvsem dovolj zgodaj, da imajo še čas za premislek.« je strnila svoje misli mentorica, vključena v projekt.

V preteklem šolskem letu so dijaki senčili poklice: odvetnik, fizioterapevt, logoped, veterinar, kineziolog, računovodja, notranji oblikovalec, raziskovalec – naravoslovec, inženir strojništva, psihoterapevt, pediater, ekonomist, arhitekt, pulmolog, specialni pedagog, farmacevt, grafični oblikovalec, učitelj angleščine in novinar.

Podjetja, ki so omogočila izvedbo senčenje v preteklem šolskem letu:

Odvetnica Vida Mali Lemut, 

Zdravstveni dom Ajdovščina in Center za krepitev zdravja, 

Osnovna šola Danila Lokarja in Osnovna šola Šturje, 

Veterinarska bolnica Vipava, 

Taxa d.o.o., 

Arhitekturno projektiranje Sanja Premrn s.p.,

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, 

Škrlj d.o.o., 

Psihoterapija Nadeja Nina Baša s.p., 

Incom d.o.o., 

Arhitekturno projektiranje studio Pikaplus Jana Hladnik Tratnik s.p., 

Cirius Vipava, 

Lekarna Ajdovščina, 

Tea Goljevšček, oblikovalka vidnih sporočil in 

Primorske novice. 

 

Izvajanje projekta se nadaljuje tudi v tekočem šolskem letu 2020/2021, tokrat že s tretjo generacijo gimnazijcev.

Izvajalci upajo, da jim situacija z novim korona virusom ne bo preprečila izvajanja projekta, ki je dobrodošel in zaželen tako med dijaki kot lokalnimi delodajalci. 

 

* Vir in fotografija: Inštitut za mladinsko politiko

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi, #izobraževanje

Kolofon