Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Trajnostna mobilnost na Osnovni šoli Danila Lokarja

V prihajajočih dneh bodo ajdovske ulice živahnejše kot običajno, saj bodo učenci in učitelji Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah izvajali aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. S projektom si želijo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol.

V prihajajočem tednu, md 12. in 16. oktobrom bodo 370 sodelujočih učencev spodbujali h gibanju, krepitvi njihovega zdravja in skušali prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev. Učenci in učitelji bodo z aktivnostmi na zanimiv, zabaven in igriv način vpeljali elemente trajnostne mobilnosti v njihove vsakodnevne potovalne navade.

Poleg sodelovanja v igri, ki spodbuja osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom), bodo organizirali tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja. V projektnem timu je 23 strokovnih delavcev, ki poučujejo na razredni stopnji in na prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Teden mobilnosti na Osnovni šoli Danila Lokarja

Vabljeni, da se jim pri spreminjanju potovalnih navad pridružite tudi vi in s tem naredite nekaj dobrega tako zase kot za okolje.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon