Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Projekti na poti

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je kot vodilni partner LAS Vipavska dolina uspešno izpeljala in zaključila tretji javni poziv za izbor manjših projektov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se pripravlja Spletna tržnica rokodelcev. Dva evropska projekta Inter bike II in LIFE VivaCCAdapt pa bosta predstavljena na Evropskem tednu regij in mest.

Upravni odbor LAS Vipavska dolina potrdil pet predlogov projektov za sofinanciranje z EU sredstvi LEADER

3. javni poziv LAS Vipavska dolina za izbor manjših operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja /ukrep LEADER , ki je bil odprt od 10. januarja do 9. junija tega leta, je prinesel pet odobrenih projektov na ravni LAS. Namen javnega poziva je bil izbor manjših projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov z nepovratnimi sredstvi v operacijah znaša 85%.

Odobrene projekte so pripravili trije predlagatelji: Ljudska univerza Ajdovščina bo oživljala pomembno dediščino območja s projektoma »Stara semena – tradicija in preživetje« in »Pozabljena avtohtona zelišča«, vipavski Zavod za turizem TRG Vipava bo z inovativnimi prijemi nadaljeval z razvojem in oblikovanjem svojih produktov in storitev v projektih »Vinar za en dan« in »Vipavske zgodbe«, Aleš Čehovin bo širil prepoznavnost domače kmetije in njenih produktov v projektu »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella«.

Vse prijavitelje in njihove projekte sedaj čaka še končna potrditev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Potrjene vloge<br />
Vir: Patricija Štor<br />

Vabilo na Spletno tržnico rokodelcev

Ker dveh srečanj in predstavitve partnerskih LAS na območju LAS Loško pogorje, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina ter LAS s CILjem zaradi ukrepov korona virusa ne moremo izvesti v živo, smo se partnerji pri projektu sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost odločili, da dogodek prestavimo na splet in pripravimo Spletno tržnico rokodelcev.

Vsak teden vam bomo predstavili zanimive predstavnike in rokodelce posameznih LAS-ov, ki zastopajo svoje območje v projektu. LAS Vipavska dolina se predstavlja s tradicijo pekarstva in mlinarstva ter s predstavitvijo treh ponudnikov: Erik Bačar in Polona Klančnik - d(r)oživetje / šola peke z naravnim kvasom, Marta Pipan - dopolnilna dejavnost na kmetiji, Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini.

Dediščina nam pomaga oblikovati lastno identiteto in nam daje občutek pripadnosti. Prišepne nam skrivnosti preteklosti in nam pokaže, kakšni so bili načini dela in življenja v preteklosti. Dediščina pa je več kakor le to. Predstavlja namreč tudi velik navdih za prihodnost, saj z vpeljevanjem tradicionalnih znanj in veščin v vsakdanje življenje odgovarjamo tudi na ekonomske, okoljske in socialne izzive naše sodobne družbe.

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je obuditev izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so brivstvo in frizerstvo v salonu Ozbič v Postojni, čevljarstvo na območju loškega pogorja, mlinarstvo in pekarstvo na območju Vipavske doline, ter čipkarstvo in z rudarstvom povezane obrti v Idriji. Skupen jim je cilj po obuditvi, ponovni oživitvi posamezne obrti, prenosu in nadgradnji znanj. Vse te obrti imajo veliko dediščinsko vrednost in so potencialne za razvoj poslovnih priložnosti, inovativnih storitev in produktov.

Lepo vabljeni k sodelovanju na našem dogodku!

Rokodelska tržnica<br />
Vir: LAS loško pogorje

LIFE ViVaCCAdapt se predstavlja skozi 18. Evropski teden regij in mest in promocijski film o zelenih protivetrnih zaščitah

Prihodnji teden, v torek, 20. 10. 2020, od 16.00 do 16.30 bomo projekt LIFE ViVaCCAdapt predstavili na 18. Evropskem tednu regij in mest, ki se že od 5. oktobra odvija preko spleta. Prijave na dogodek so se sicer že zaključile, vseeno pa si lahko ogledate prenos v živo na tej povezavi (vstavi: https://euregionsweek2020-video.eu/live), oziroma si lahko po zaključenem dogodku ogledate posnetek na tej povezavi. Naš dogodek smo naslovili »Adapting agriculture to climate change« in bo potekal v angleščini. Dogodek je namenjen predstavitvi dveh načinov za prilaganje kmetijstva na podnebne spremembe.

Od danes naprej  pa si lahko na povezavi ogledate promocijski film o zelenih protivetrnih zaščitah v Vipavski dolini. Gre za prvi tovrstni film, ki je poučen in vsebinsko zelo pomenljiv v precejšnjem delu tudi strokoven, primeren tako za kmetovalce kot tudi za laično javnost, hkrati pa zelo razumljiv in primeren za mlajše gledalce. Film prikazuje pomen protivetrnih zaščit v okolju, kjer zaradi vetrne erozije prihaja do velikih škod, predvsem v kmetijstvu.

Vzemite si dobrih osem minut časa in si oglejte film, zagotovo vas bo pritegnil.  

Promocijski film o protivetrnih zaščitah<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

Predstavitev projekta Inter bike II na Evropskem tednu regij in mest 2020 in podpis pisma o nameri v Trstu

V četrtek, 8. oktobra 2020 je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina skupaj z ostalimi partnerji in pridruženimi partnerji projekta INTER BIKE II, čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 v Trstu podpisala pismo o nameri o prihodnjem sodelovanju. Pismo o nameri je dobra podlaga za ustvarjanje novih in nadaljevanje uspešnih skupnih zgodb na področju trajnostne mobilnosti. Vsi partnerji so ob tej priložnosti izpostavili pomembnost uspešnega sodelovanja v čezmejnem prostoru in izkazali ambicije za sodelovanje tudi v prihodnje. Pismo o nameri je podpisal tudi ajdovski podžupan g. Ivan Krašna.

V torek, 13. oktobra pa smo se v vlogi partnerja projekta Inter bike II predstavil na Evropskem tednu regij in mest 2020, ki bi moral potekati v Bruslju, vendar so ga prestavili v spletno obliko. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Evropski teden regij in mest je največji letni dogodek s področja regionalne politike. Postal je edinstvena platforma za komuniciranje in mreženje, ki povezuje regije in mesta iz vse Evrope, vključno z njihovimi političnimi predstavniki, uradniki, strokovnjaki in šolniki.

Na spletnem predavanju so 30. obletnico programa Interreg predstavili z zgodbo o programu Interreg Italija-Slovenija in kako se z dosežki premikajo k doseganju evropskega cilja, zelenega dogovora. Poleg projekta Inter bike II so bili predstavljeni tudi naslednji italijansko-slovenski projekti Energy Care, MobiTour, Lighting Solutions, Cross Moby.

Ker je komunikacija temeljni del pristopa h kapitalizaciji programa Interreg Italija-Slovenija, so projekti predstavili, kako z lastnimi izkušnjami prispevajo k bolj zeleni Evropi in kako so tesno sodelovali pri skupnem spodbujanju zelene rasti in trajnostnega razvoja.

Pismo o nameri<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #ROD, #kmetijstvo

Kolofon