Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Pozitivne zgodbe v težkih časih

Poznojesenski čas je običajno siv in deževen, vendar nas letos narava obdarja z lepimi in sončnimi dnevi, ki dvigujejo razpoloženje. Na Regijski razvojni agenciji ROD smo tako pridobili projekt sodelovanja »Kolesarska veriga na podeželju«, uspešna zgodba, ki smo jo s skupnim sodelovanjem z Občino Ajdovščina izpeljali, je bila predstavljena na webinarju, v začetku decembra pa bomo dober primer projekta LIFE ViVaCCAdpat, predstavili na mednarodni konferenci.

USPEŠNO PRIDOBLJEN PROJEKT SODELOVANJA »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«

V zadnjem času, ko je beseda pozitiven dobila drugačen pomen, nas je novica, da je LAS Vipavska dolina 26. 10. 2020 prejela odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - ukrep LEADER s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt sodelovanja: »Kolesarska veriga na podeželju«, zelo razveselila.

V projektnem partnerstvu sodeluje 12 slovenskih lokalnih akcijskih skupin in kar 29 občin. Na območju LAS Vipavska dolina je interes za sodelovanje izkazala Občina Ajdovščina, na območju katere bodo postavljene 3 polnilne postaje za električna kolesa z možnostjo izposoje električnih koles. V Ajdovščini, Skriljah in Vipavskem Križu bo na voljo 9 električnih koles, ki bodo parkirana v ličnih pokritih polnilnih postajah.

Projektne partnerice bodo vzpostavile enoten sistem rezervacije in izposoje e-koles. Med vključenimi LAS bo izveden prenos dobrih praks kolesarskih ponudnikov, gostinski ponudniki bodo imeli možnost pridobiti certifikat »Kolesarjem prijazen ponudnik«, izdelana pa bo tudi enotna spletna stran s povezavami do obstoječih lokalnih kolesarskih ponudnikov. LAS Vipavska dolina je skupaj z Občino Ajdovščina uspela pridobiti nekaj manj kot 93.000 € nepovratnih sredstev.

Slika 1_PRP

PRP+LAS logo<br />
Vir: LAS VD

 

PREDSTAVITEV NA WEBINARJU »DIGITALNI PRISTOPI ZA PREDSTAVITEV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV«

Agencija SPIRIT Slovenija je v novembru organizirala niz treh spletnih seminarjev (t. i. webinarjev), namenjenih vsem, ki iščejo investitorje za svoje projekte. Znanja, ki so jih pridobili na webinarjih jim omogočajo, da investitorje lažje pritegnejo k sodelovanju.

Direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, Brigita Habjan Štolfa, ki se je ostalih dogodkov udeležila kot slušateljica, se je tretjega webinarja z naslovom »Digitalni pristopi za predstavitev investicijskih projektov«, ki je potekal 18. novembra 2020, udeležila kot razpravljavka v vlogi direktorice ter tudi v imenu Občine Ajdovščina.

Prvi govornik na webinarju, Gorazd Orešek - Nacionalni koordinator regionalnega skrbništva na SPIRIT Slovenija, je s temo »Nova realnost in digitalizacija kot odgovor« predstavil priložnosti pandemije covid-19 in z njo povezane ukrepe, ki so imeli velik vpliv na pospešeno digitalizacijo in virtualizacijo. Drugi predstavnik, podjetja Troia d.o.o., Matjaž Breznik je spregovoril o obogateni resničnosti (AR), njenem delovanju in prednostih ter potencialnem vplivu na poslovanje podjetja.

Nenazadnje pa je bil predstavljen tudi primer uspešnega spopadanja z izzivom, ki ga je s seboj prinesla digitalizacija. Direktorica Brigita Habjan Štolfa je na uspešnem primeru »Ko fizični katalog ni več dovolj!«, ki smo ga izpeljali v sodelovanju z Občino Ajdovščina, predstavila načrtovanje, vzpostavitev in izvajanje nalog promocije območja pri potencialnih vlagateljih. 

SPIRIT webinar<br />
Vir: RRA ROD

LIFE VIVACCADAPT SE BO PREDSTAVIL NA MEDNARODNI KONFERENCI ALPWEEK INTERMEZZO

Tako kot sestrski dogodek AlpWeek (AlpskiTeden), ki poteka vsaka štiri leta, je tudi AlpWeek Intermezzo (AlpskiTeden Intermezzo) mednarodni dogodek, soorganiziran s strani vodilnih alpskih organizacij, ki se zavzemajo za zaščito gora in trajnostni razvoj. Letošnji dogodek bo v izjemnem alpskem okolju gostilo francosko mesto Nica, ki se nahaja na koncu Alpskega loka. Alpski teden Intermezzo 2020 bo potekal v povezavi z zaključnimi dogodki francoskega predsedovanja Alpski konvenciji in SUERA, la stratégie de l’UE pour la région alpine (SUERA, Strategija EU za Alpsko regijo) ter bo omogočil srečanje in izmenjavo idej med različnimi akterji v okviru alpskega sodelovanja.

Življenjsko okolje in poklici, ki se danes štejejo za tipično „alpske“, tako rekoč že jutri najverjetneje ne bodo več obstajali, zlasti zaradi posledic podnebnih sprememb. AlpWeek Intermezzo 2020 se bo osredotočil na to, kaj to pomeni za mlajše generacije. Kako mladi dojemajo spremembe v krajini in naravnem okolju, povezane s podnebnimi spremembami? V kakšnem okolju bodo živeli?

Na ta in podobna vprašanja bomo poskusili odgovoriti udeleženci mednarodne konference, med drugim bomo na njej predstavili tudi projekt LIFE ViVaCCAdapt, ki se neposredno ukvarja s pristopi prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu. Na predavanju, naslovljenem »Adapting agriculture to climate change« (Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe), boste spoznali tri rešitve za prilagajanje na podnebne spremembe, ki smo jih razvili v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt. Ključne rešitve, ki smo jih pripravili v sklopu projekta, t. j. Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2017 – 2021, SPON – sistem za podporo odločanju o namakanju ter pilotna zasaditev zelene protivetrne zaščite, že kažejo rezultate. Na dogodku bomo predvajali promocijski film, ki prikazuje pozitivne vidike zelenih protivetrnih zaščit, ki je že kmalu po objavi dosegel več kot 1000 ogledov. Slovensko različico si lahko ogledate tukaj, na dogodku bo sicer predstavljena angleška različica filma.

Dogodek AlpWeek Intermezzo bo potekal od 9. do 11. decembra 2020. Ker gre za brezplačno prireditev, vas toplo vabimo, da si najljubše dogodke izberete iz pestrega nabora, vabljeni pa tudi na ogled naše predstavitve, ki jo bomo izvedli v četrtek, 10. decembra ob 9.30 preko spleta.

Vabljeni k udeležbi!

AlpWeek Intermezzo <br />
Vir: https://bit.ly/3fpGn0R  - AlpWeek Intermezzo<br />

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #izobraževanje

Kolofon