Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Razširjen program Gibanje in zdravje na OŠ Šturje Ajdovščina

Na osnovni šoli Šturje Ajdovščina so že tretje leto vključeni v pilotni projekt novega koncepta organizacije razširjenega programa v osnovnih šolah. Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole (RaP) je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.

Na šturski osnovni šoli program uresničujejo z dodatnimi urami, ki jih za ta program namenja ministrstvo. Vključeni so v del projekta Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.

Z razširjenim programom osnovna šola prispeva predvsem k:

  • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
  • razvijanju učenčevih različnih interesov, spretnosti in znanja,
  • razvijanju delovnih in učnih navad ter
  • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

Področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:

Pri Gibanju na šoli vsakemu otroku ponudijo možnost obiskovanja dodatne ure športa preko športnih vsebin. Prav tako ponujajo širok izbor interesnih dejavnosti na področju gibanja in športa: minuta za zdravje, rekreativni odmor, košarka, ples, ljudski plesi, nogomet, rokomet ...

Na področju Hrana in prehranjevanje dajejo posebno pozornost prehrani – kulturnemu, zdravemu in pravilnemu načinu prehranjevanja. Na razredni in predmetni stopnji zato na to temo poteka interesna dejavnost kuhamo in pečemo, ki se v zadnjem triletju nadgradi s kuharskim tekmovanje KuhnaPaTo, na katerem ajdovska šola zelo uspešno nastopa. Predvsem v času podaljšanega bivanja na razredni stopnji in v času malice in kosil na predmetni stopnji poudarjajo higieno in kulturo pri prehranjevanju.

Velik poudarek namenjajo Zdravju in varnosti. V različnih izobraževalnih obdobjih se lahko učenke in učenci vključujejo v interesne dejavnosti Brain gym, planinski pohodi, prva pomoč, bodimo eko, dobrodelnost, socialno učenje, kemijski poskus.

Fotografije: OŠ Šturje

Pilotni projekt RaP prihaja v zaključno fazo, konec leta 2019 je bila narejena vmesna evalvacija in analiza uspešnosti projekta, ki je pokazala, da je predvsem področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok velika pozitivna dodana vrednost za dosedanji razširjen program v osnovnih šolah. Zato so na šoli s projektom zelo zadovoljni, saj je vanj vključenih več kot dve tretjini vseh učencev. Želijo si, da se bi poskus v bodoče trajno vključil v razširjeni program osnovne šole.

Luka Hrovatin, člani tima RaP

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon