Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Utiramo nove poti

Novo leto je pred nami in tudi na Regijski razvojni agenciji ROD se že pripravljamo na nove izzive prihajajočega leta. Osnovnošolce, ki se udeležujejo podjetniških krožkov pod mentorstvom mentoric, že čakajo intenzivne priprave na letošnje tekmovanje POPRI DIGITAL. Evropski projekt LIFE ViVaCCAdapt se je predstavil na mednarodni konferenci AlpWeek Intermezzo. Partnerji projekta Interbike II pa so se srečali na zaključnem srečanju, kjer so predstavili dosežene rezultate in cilje za prihodnost.

POPRI DIGITAL

Tudi v letošnjem šolskem letu, ko so nas razmere prisilile k izvajanju podjetniških krožkov preko spletne aplikacije ZOOM, utiramo pot ustvarjalnosti, podjetnosti in novim načinom razmišljanja. Interes učencev tretje triade za sodelovanje pri podjetniških krožkih je kljub razmeram velik. Tudi v letošnjem letu učenci razvijajo podjetniške ideje, spoznavajo poslovni kanvas, ugotavljajo kdo so njihovi najboljši kupci in se pripravljajo na tekmovanji POPRI in LABIRINT. Krožke pod mentorstvom mentoric Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina izvajamo na štirih osnovnih šolah in sicer: OŠ Dobravlje, OŠ Danila Lokarja, OŠ Šturje in OŠ Draga Bajca Vipava.

Učenci bodo poslovne modele za tekmovanje POPRI oddali do 9. februarja 2021. Svoje poslovne modele pa bodo na regijskem predizboru zagovarjali že 3. in 4. marca 2021. Najboljši trije se bodo nato uvrstili na državno tekmovanje, na katerem se bodo 7. aprila 2021 pomerili s sovrstniki iz cele Slovenije.

Novost tekmovanja POPRI 2021 je POPRI DIGITALosemtedenski video tečaj start-up podjetništva za mlade, ki so ga pripravili v Primorskem tehnološkem parku. Gre za serijo video vsebin s področja "lean business canvas" (vitki poslovni kanvas). Poslovni model kanvas je orodje, ki nam da celoten pregled nad projektom, hkrati pa iz njega lahko razberemo ali bo podjetniška zgodba uspešna. Po tej metodologiji svoje ideje razvijajo najuspešnejši start-up-i v svetu. Na ta način tudi sodelavci Primorskega tehnološkega parka učencem nudijo pomoč v vseh fazah razvoja poslovnega modela.

Učenci vseh osnovnih šol aktivno sodelujejo pri podjetniških krožkih in razvijajo svoje poslovne modele, nastajajo namreč že prvi prototipi in načrti prodaje izdelkov. Z vami bomo tudi v prihodnje delili njihove dosežke, mi se končnih rezultatov že zelo veselimo.

POPRI<br />
Vir: POPRI

LIFE ViVaCCAdapt se je predstavil na mednarodni konferenci AlpWeek Intermezzo

Alpske pokrajine, viri in naravno okolje igrajo bistveno vlogo pri načinu in kakovosti življenja v Alpah. Podnebne spremembe postopoma spreminjajo okolje in življenje alpskega prebivalstva. Za mlade je nujno in pomembno najti rešitve za upočasnitev in ublažitev teh sprememb, pa tudi prilagajanje nanje.

S tem namenom in ciljem je v drugem tednu decembra, od 9. do 11., potekal mednarodni dogodek z naslovom AlpWeek Intermezzo (AlpskiTeden Intermezzo), pripravljen s strani 10 organizacij, ki se zavzemajo za zaščito gora in trajnostni razvoj. V programu dogodka se je zvrstilo in s svojim delom predstavilo več kot 17 organizacij in posameznikov iz alpskih držav z 31 različnimi aktivnostmi (predavanja, delavnice, srečanja). Letošnji dogodek, ki je nosil naslov: »AlpskiTeden Intermezzo 2020: Mladi in podnebje - Kako mladi v Alpah vidijo svojo prihodnost?«, se je v celoti odvil virtualno v francoskem mestu Nica in je bil v celoti posvečen mladim prilagajanju na podnebne spremembe.

Prav zato se je Regijska razvojna agencija ROD konference udeležila s projektom LIFE ViVaCCAdapt, ki ga je predstavila na delavnici z naslovom »Adapting agriculture to climate change« (Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe) v četrtek, 10. 12. 2020, od 9.30 do 11.00 ure.

Slušateljem smo predstavili tri rešitve za prilagajanje na podnebne spremembe, ki smo jih razvili v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt. Ključne rešitve, ki smo jih pripravili v sklopu projekta že kažejo rezultate, to so: Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2017 – 2021, SPON – sistem za podporo odločanju o namakanju ter pilotna zasaditev zelene protivetrne zaščite. Udeležencem smo zavrteli tudi promocijski film, ki prikazuje pozitivne vidike zelenih protivetrnih zaščit, ki je bil sprejet z navdušenjem. Odzivi udeležencev so bili zelo pozitivni, še posebej jih je zanimala prenosljivost rezultatov projekta LIFE ViVaCCAdapt v druge evropske države. Predvsem predstavnico iz Madžarske, ki v okviru evropskega programa Obzorje 2020 sodeluje pri izvajanju projekta s sorodno vsebino, je zanimalo, kako so uporabniki sprejeli sistem SPON in ali obstaja možnost prenosa sistema na Madžarsko.

Izvedene delavnice in gradiva si lahko ogledate tukaj. Tam boste našli gradivo za naš dogodek ter tudi povezavo na promocijski film o zelenih protivetrnih zaščitah, ki si ga lahko ogledate tudi na YouTube kanalu RRA ROD Ajdovščina. Lepo vabljeni k ogledu!

Life Alp Week<br />
Vir: RRA ROD

ZAKLJUČNO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA INTERBIKE II

Projekt INTER BIKE II, kjer sodelujemo kot partner, se 31. decembra 2020 zaključuje. V sredo, 9.12.2020, je virtualno potekal zadnji partnerski sestanek, na katerem so se še zadnjič srečali vsi vključeni partnerji: vodilni partner Regionalni razvojni center Koper, Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL, in predstavili svoje aktivnosti in dosežene rezultate.

Regijska razvojna agencija ROD je na zaključnem sestanku partnerjem še enkrat povzela dosežene rezultate v projektu, med katerimi je tudi vzpostavitev spletne platforme z zbranimi kolesarskimi potmi Zahodne Slovenije in dežele Furlanije julijske krajine (dostopno tukaj). Za promocijo platforme je bil izdelan tudi promocijski video (dostopno tukaj).

Pomembno je izpostaviti, da so na spletni platformi Bike Alpe Adria zbrane kolesarske poti, ki združujejo podatke in rezultate projektov Inter Bike, iCon in Bimobis preteklega programskega obdobja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Spletna platforma torej predstavlja primer dobre prakse, na kakšen način je možno združiti zbrane analize in podatke iz različnih preteklih projektov ter s tem obenem narediti pomemben korak proti digitalizaciji in lažji diseminaciji doseženih rezultatov končnim uporabnikom.

Interbike sestanek partnerstva<br />
Vir: RRA ROD

 

VOŠČILO

Voščilo<br />
Vir: RRA ROD

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #izobraževanje

Kolofon