Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

ROD Razvija Okolje Doma

Leto 2020 se je zaključilo, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina pa že vstopa v nove zgodbe in izzive novega leta. V letošnjem letu bomo tako še razširili znanja pri spodbujanju razvoja podjetništva, podeželja in regionalnega razvoja v našem okolju. A preden zares vstopimo v prvo leto novega programskega obdobja 2021-2027, vas vabimo, da se skupaj ozremo na preteklo se leto.

Vipavska dolina s svojimi vasmi in mesti predstavlja ključni del našega okolja. Preteklo leto smo uspešno pričeli z objavo dveh javnih pozivov LAS Vipavska dolina iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, spomladi pa jima dodali še dva poziva za financiranje projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na razpise je skupno prispelo kar 24 vlog. Odobreni projekti se bodo izvajali z namenom povezovanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Pomen skupnosti pa lahko poudarimo tudi v razvoju podjetništva. Od zime do pomladi so potekale priprave na finale POPRI, to je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Na podjetniških krožkih so prispevali svoj del osnovnošolci iz sedmih, osmih in devetih razredov. Pod okriljem naših mentoric sta s skupnimi močmi na finalu bili predstavljeni dve podjetniški ideji, URVI in MULTIDILCA, ki sta se uvrstili na drugo in tretje mesto. Še dve osnovnošolski podjetniški ideji, ideja VRLAN ter ideja DRYBRELLA pa sta se predstavili na 54. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v kategoriji inovacijskih predlogov.

Povezovanje v skupnost je ključen dejavnik tudi pri vzpostavljanju mrež. Tako smo tudi lani v cvetočem maju poskrbeli za kmetovalce z delitvijo prepoznavnih »oranžnih gajbic« za sveže sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline. V poletnem času pa smo povezovanje okrepili tudi s partnerstvom sestavljenim iz 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij pod okriljem agencije SPIRIT Slovenija, kjer Regijska razvojna agencija ROD zastopa celotno Goriško regijo. Tovrstno povezovanje se uspešno spopada s problemi obstoječega investicijskega okolja v Sloveniji.

Poleg povezovanja in mreženja predstavlja velik del našega poslanstva tudi skrb za okolje. Lanska jesen nam je prinesla informativni film o zelenih protivetrnih zaščitah v Vipavski dolini, ki je, poleg vzpostavitve sistema za podporo odločanju o namakanju (sistem SPON) in Strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017 – 2021, rezultat projekta LIFE ViVaCCAdapt. Prilagajanje podnebnim spremembam vpliva na kmetijstvo in tudi na okolje v katerem živimo. Pri njegovem izboljšanju je ključno vlogo odigral projekt Interbike II, ki je  vzpostavil novo kolesarsko spletno platformo, ki nudi priložnosti kolesarjem in ponudnikom. Kolesarjenje kot način mobilnosti pa spodbuja tudi letošnji slogan evropskega tedna mobilnosti: »Izberi čistejši način prevoza!«

Skrb za okolje in podnebne spremembe ne more obstajati brez skupnosti, zato je potrebno poskrbeti tudi za njen razvoj. V luči tega turbulentnega časa smo izpeljali okroglo mizo z naslovom »Potencial razvoja turizma v naši regiji po epidemiji«, kjer so bili predstavljeni subjekti podpornega okolja s področja turizma, ki bodo z različnimi možnostmi pomagali tej gospodarski panogi pri čim lažjem prehodu iz krize.

ROD nadaljuje z Razvijanjem Okolja Doma tudi z novimi projekti. Nove korenine v spodbujanju podjetništva smo tako začeli poganjati z izvajanjem projekta LAS Vipavska dolina »Spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja med mladimi«. Z mislijo na dom in ohranjanje njegove dediščine se je začela izvedba projekta sodelovanja petih slovenskih LAS, z naslovom Pot miru – dediščina prve svetovne vojne. Skupno rast sodelovanja in skrbi za okolje pa smo ponovno združili v projektu sodelovanja kar dvanajstih slovenskih lokalnih akcijskih skupin in 29 občin z naslovom »Kolesarska veriga na podeželju«, kjer bodo kot rezultat v domačem okolju postavljene tri električne polnilnice ter nabavljena električna kolesa.

Če skozi opisane dogodke na kratko povzamemo leto 2020 v nekaj besedah, lahko rečemo, da v njem čutimo veliko mero povezanosti in sodelovanja, kjer je izpostavljena tudi skrb za naše okolje. Ob vsem napisanem pa tudi v prihodnje ne smemo pozabiti na razvijanje domačega okolja, saj nas druži skupna misel, da je povsod lepo, a najlepše doma.

 

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #kmetijstvo

Kolofon