Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Takšne in drugačne prilagoditve

Regijska razvojna agencija ROD je tudi v letošnjem letu začela aktivno. LAS Vipavska dolina je zaključila z javnimi pozivi in s strani ARSKTRP že prejela pet odločb za manjše projekte. Projektni partnerji LIFE ViVaCCAdapt se pripravljajo na spletni dogodek na temo prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe. Prilagajmo pa se tudi z uporabo spletnih orodij pri delu na daljavo, če jih želite bolje spoznati, vabljeni na spletni webinar v organizaciji SPOT Svetovanje Goriška.

ODOBRENA SREDSTVA VSEM PETIM MANJŠIM PROJEKTOM

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nas je konec decembra 2020 razveselila z odločbami s potrditvijo za sofinanciranje z evropskimi sredstvi ukrepa LEADER vseh pet manjših projektov, ki jih je predhodno v avgustu 2020 potrdil upravni odbor LAS Vipavska dolina.

Izmed 8 prispelih vlog na 3. javni poziv LAS Vipavska dolina za manjše projekte je desetčlanski upravni odbor LAS izbral 5 projektov za sofinanciranje s sredstvi, ki pripadajo LAS Vipavska dolina iz ukrepa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vseh 5 projektov je bilo v celoti potrjenih tudi s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Prijavitelji projektov so s prejemom odločb dokončno dobili potrditev za sofinanciranje njihovih projektov. Gre za manjše projekte, katerih najvišja višina upravičenih stroškov znaša do
5. 000 eur, delež sofinanciranja pa znaša 85% upravičenih stroškov. Odobrene projekte bodo izvedli trije upravičenci na območju občin Ajdovščina in Vipava: Ljudska univerza Ajdovščina bo oživljala pomembno dediščino območja s projektoma »Stara semena – tradicija in preživetje« in »Pozabljena avtohtona zelišča«, vipavski Zavod za turizem TRG Vipava bo z inovativnimi prijemi nadaljeval z razvojem in oblikovanjem svojih produktov in storitev v projektih »Vinar za en dan« in »Vipavske zgodbe«, Aleš Čehovin pa bo širil prepoznavnost domače kmetije in njenih produktov v projektu »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella«.

Vabljeni, da si podrobnosti o projektih preberete na spletni strani LAS Vipavska dolina v rubriki »Projekti«.

UPRAVNI ODBOR LAS VIPAVSKA DOLINA V DECEMBRU RAZDELIL SREDSTVA OSMIM PROJEKTOM

Člani upravnega odbora LAS Vipavska dolina so imeli na svojem 32. sestanku 23. decembra lanskega leta izredno težko nalogo, saj so odločali o izboru operacij oziroma projektov, ki so kandidirali na treh javnih pozivih LAS Vipavska dolina, kjer je bilo skupno razpisanih kar 760.259,27 eur evropskih sredstev.

Na 2. javnem pozivu LAS Vipavska dolina za standardne projekte sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER je bilo skupaj razpisanih 266.489,27 eur. Izmed desetih prejetih vlog je upravni odbor LAS za sofinanciranje lahko potrdil le tri projekte, ki jim je zunanja komisija za ocenjevanje vlog dodelila največ točk. Na prvi stopnji sta tako potrjena dva projekta, ki ju je prijavila Občina Ajdovščina skupaj s partnerji, in sicer »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« ter dediščinski projekt s področja suhozidja in terasaste krajine, ki se bo izvajal na območju Črnič in Vrtovina »Po terasah in suhozidju«. S projektom »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov« pa se je v sofinanciranje s sredstvi LEADER uvrstilo podjetje Theodosius d.o.o. skupaj s partnerji. Vsi trije potrjeni projekti s strani upravnega odbora še čakajo na dokončno potrditev za sofinanciranje z odločbo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Upravni odbor LAS je odločal tudi o izboru projektov, ki so kandidirali na 5. javnem pozivu za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za manjše projekte. Vsi trije prejeti predlogi projektov so bili ocenjeni zelo dobro, razpisanih sredstev v višini 30.000 eur je bilo dovolj za vse.  Upravni odbor LAS je tako za sofinanciranje preko 5. javnega poziva potrdil tri projekte dveh prijaviteljev;  Zavod za turizem TRG Vipava je skupaj z Lavričevo knjižnico pripravil dediščinsko-turističen inovativen projekt »Znameniti Vipavci«. Ljudska univerza Ajdovščina se je povezala z Društvom rejcev drobnice Goriške in Vipavske in pripravila projekt »Kulinarične specialitete iz mesa drobnice«, v partnerstvu z Varstveno delovnim centrom Ajdovščina-Vipava pa so oblikovali projekt »Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom«.

Kvota razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 4. javnega poziva za standardne projekte v višini 463.770,00 je bila premajhna za odobritev vseh treh prejetih vlog. Upravni odbor LAS je za sofinanciranje potrdil dve vlogi z najvišjima številoma točk, in sicer projekt Občine Ajdovščina z nazivom »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije« in Občine Vipava z nazivom »Dostopna in zelena Vipava«. Vse potrjene projekte na ravni upravnega odbora LAS, ki so kandidirali na 4. in 5. javnem pozivu, čaka še pregled Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo dokončno s pogodbo odločilo o ustreznosti za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80%.

Slika 1_Logo skupni

5. OBISK ZUNANJEGA NADZORNIKA

V četrtek, 14. 1. 2021, je dr. Mitja Kaligarič, zunanji nadzornik za Slovenijo za program LIFE, že petič izvedel svoj redni letni obisk projekta LIFE ViVaCCAdapt. Obenem nas je obiskala tudi ga. Barbara Simonič z Ministrstva za okolje in prostor, ki tudi sofinancira naš projekt. Tokrat je obisk prvič potekal v virtualni obliki preko spletne aplikacije.

Program LIFE, v okviru katerega kot vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina izvajamo projekt LIFE ViVaCCAdapt, daje velik poudarek na korektno izvajanje projektov, ki so sofinancirani skozi njihov program. Tako tudi nudijo strokovno podporo partnerstvu preko t. i. zunanjega monitorja za Slovenijo, za naš projekt je to dr. Mitja Kaligarič. Na posameznem obisku, monitor pri partnerjih preveri, kako poteka vsebinski in finančni vidik projekta. Partnerstvo ima ob obisku možnost, da z monitorjem pregleda morebitne neskladnosti s prijavnico in odstopanja v vsebinskem izvajanju projekta. Na ta način s strani Evropske komisije, ki preko agencije EASME izvaja program LIFE, pridobi mnenje v obliki t. i. odzivnega pisma, v katerem Evropska komisija poda svoje stališče do posamezne teme. Projekt LIFE ViVaCCAdapt je do sedaj uspešno prešel vse vsebinske kot tudi finančne ovire in odstopanja in tako smo prišli v ciljno ravnino, ki nas le še z dobrimi petimi meseci trajanja ločuje od zaključka projekta.

Obisk kontrolorja preko ZOOM aplikacije   <br />
Vir: RRA ROD Ajdovščina

VIPAVSKA DOLINA: VZORČNI PRIMER PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA SLOVENIJO

Prihodnji konec tedna se lahko udeležite spletnega dogodka, ki vam bo mogoče vlil upanja za prihodnost kmetijstva v Vipavski dolini. V petek, 29. 1. 2021, v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt partnerji organiziramo dogodek z naslovom »Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe za Slovenijo«, v okviru katerega bomo predstavili projektne dosežke ter osvetlili prilagajanje na podnebne spremembe v luči Evropskega zelenega dogovora. V okviru okrogle mize, ki bo prav tako del dogodka, pa boste lahko spremljali poglede različnih strokovnih institucij za razvoj kmetijstva in prilagajanje na podnebne spremembe.

Vabimo vas k udeležbi na dogodku in vam zagotavljamo, da vam ne bo dolgčas. Vabilo z dnevnim redom si lahko ogledate tukaj, za udeležbo pa se morate prijaviti.

Podnebne spremembe<br />
Vir: RRA ROD Ajdovščina

PROMOCIJSKA BROŠURA IN PREDSTAVITEV PONUDNIKOV PROJEKTA DOMAČIH IN UMETNOSTNIH OBRTI – DEDIŠČINA IN SODOBNOST

Projekt sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je nastal z opažanjem in zavedanjem, da kulturna dediščina, ki jo skušamo ohraniti, izginja pred našimi očmi.

Sodelovanje povezuje štiri lokalne akcijske skupine (LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem), kjer se revitalizira posamezne domače in umetnostne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v projekt vključenih LAS in so imele velik vpliv na njihov gospodarski in širši družbeni razvoj.

V Postojni oživljamo brivsko - frizerski salon Ozbič, v Vipavski dolini mlinarstvo in pekarstvo, v Žireh čevljarstvo ter na Idrijsko-Cerkljanskem območju čipkarstvo in obrti, povezane z rudarstvom.

Konec leta je nastala skupna promocijska brošura, ki predstavlja štiri slovenske LAS, ki so se združili za namen projekta sodelovanja in v letu 2018 začeli z izvajanjem. V sami brošuri lahko preberete ključne informacije o vsakem področju ter kratek opis njihovega delovanja. Spoznate lahko tudi glavne aktivnosti in cilje, ki jih je vsak LAS na območju izvedel. Za namen dodatnih informacij, pa so vam na voljo tudi kontaktni podatki vseh partnerjev, območja, ki predstavljajo domače in umetnostne obrti. V brošuri pa si lahko tudi skozi fotografije ogledate utrinke projekta. Skupno promocijsko brošuro vseh štirih sodelujočih LAS si lahko ogledate na tej povezavi. Na voljo pa je tudi v fizični obliki.

Še eno izmed aktivnosti predstavitve ponudnikov smo prenesli na splet in sicer preko spletne tržnice rokodelcev. Na voljo vam je tako vpogled v rokodelce domačih obrti štirih slovenskih LAS. Celotno ponudbo si lahko ogledate na tej povezavi.

Skupna promocijska brošura<br />
Vir: RRA ROD

WEBINAR: UPORABA SPLETNIH ORODIJ ZA DELO NA DALJAVO

Vljudno vabljeni na webinar (spletni seminar) na temo Uporaba spletnih orodij za delo na daljavo, ki bo potekal prihodnji četrtek, 28.1.2020 s pričetkom ob 13.00 uri. Delavnica je namenjena lažjemu prehodu delovnih skupin na nove načine komunikacije in sodelovanja na daljavo. Osredotočili se bomo na praktično uporabo spletne aplikacije Zoom za video komunikacijo in uporabo virtualne table Miro za vizualizacijo pogovorov. Izvedli bomo primer spletnega sestanka, ki ga bomo opravili v obliki preproste delavnice. Delavnico bo vodil Matic Batagelj, ki vam bo na voljo za vsa vaša vprašanja in zagate, s katerimi se srečujete pri delu na daljavo.

Dogodek bo potekal preko spletne aplikacije ZOOM. Za udeležbo na webinarju je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca.

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

 

 

 

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #ROD, #kmetijstvo

Kolofon