Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Občina Ajdovščina vodilna na področju prilagajanja na podnebne spremembe

Pet primorskih županov se je s podpisi zavezalo za uvajanje sprememb v občinah Ajdovščina, Idrija, Pivka, Nova Gorica in Koper, ki bodo vplivale pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev EU. S tem so pristopili k evropskemu gibanju županov, ki želijo v svojih občinah zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za vsaj 40 odstotkov.

Podpis pomembnega je rezultat čezmejnega projekta SECAP, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg SLO-IT iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in spodbuja trajnostno rast čezmejnega območja, zlasti mestnih predelov.

Občina Ajdovščina, ki jo označujejo kot vodilno pri prilagajanju na podnebne spremembe je po besedah župana Tadeja Beočanina, dosegla znižanje emisij CO2 v lanskem letu za skoraj 30 ton. Tudi sicer je ajdovska občina prepoznana kot vodilna občina na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Uspešna sta bila predvsem projekta s področja kmetijstva: na ajdovskem je bil vzpostavljen sistem SPON – za odločanje o namakanju, iz poskusnega projekta zasaditve protivetrnih pasov pa je bilo doseženo, da se bodo ti ob podpori Ministrstva za kmetijstvo zasadili po vsej Vipavski dolini. 

Pomemben projekt predstavlja tudi prva energetska samooskrbna skupnost v državi, ki jo bila pred kratkim postavljena v Budanjah, skupaj s podjetjem GEN-I. K blažitvi podnebnih sprememb si bo Občina Ajdovščina prizadevala tudi v prihodnje.          

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#kolumna, #ajdovščina, #novice, #okolje

Kolofon