Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Timotej Lemut: »Z delom lahko narediš več, kot če samo sediš in poslušaš«

Zavod Pospešek spremlja zgodbe o mladih, ki dobijo priložnost, da se povežejo z že uspešnimi osebami na področjih, ki jih zanimajo. Ena izmed takšnih zgodb je povezava Timoteja Lemuta z Janom Kopačinom, ki ga zanima delo v podjetju Pipistrel. Več pa v spodnjih vrsticah.

Magister in asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko Timotej Lemut želi študente spodbuditi k podjetništvu ter v osnovne in srednje šole vpeljati več praktičnega dela. 25-letni Timotej prihaja iz Ajdovščine in je letos zaključil magisterij fizike. Njegova želja na tem področju je dokončati doktorat, hkrati pa izpeljati številne projekte, ki si jih je zadal. »Trenutno mladi v šolah samo sedijo in poslušajo, kar ustreza le določenim tipom ljudi«, meni Timotej. S prakso in delom bi torej lahko dosegli več, kot pa le s sedenjem. S prijateljem Anžetom Žibrikom sta si zastavila cilj znotraj svoje občine organizirati delavnice, kjer bi se mladi s pomočjo sodobnih strojev in računalnikov učili elektrotehnike, strojništva, programiranja in podobno. Glede na to, da imamo v Sloveniji razne plesne, glasbene in likovne gimnazije, meni, da bi bilo super, če bi imeli še kakšno matematično. Njegov cilj je osnovnim in srednjim šolam pokazati, da se v šole da vključiti več praktičnega dela in da potrebe po tem ne bi bilo več. Z mladimi je delal že v četrtem letniku gimnazije, ko je vodil krožek Moderna fizika, zato mu takšno delo ni tuje. Letošnje študijsko leto pa je na fakulteti začel tudi s podjetniškim klubom, ki pa trenutno zaradi epidemije miruje. V okviru tega so so se študentom predstavili uspešni fiziki in matematiki, kot so Mark Pleško, Anka Brus, Gorazd Lampič in Igor Poberaj ter jim predstavili svoje delo. Timotej je namreč ugotovil, da je na njihovi fakulteti ogromno sposobnih študentov, ki pa jim primanjkuje sposobnosti komuniciranja. Namen kluba je torej pomagati študentom spoznati uspešne ljudi na področjih, ki jih zanimajo in se povezati z njimi.

V okviru podjetniškega kluba je navdušil 22-letnega študenta fizike Jana Kopačina – ki prav tako prihaja iz okolice Ajdovščine in končuje diplomo – da se začne ukvarjati s podjetništvom in spoznavati nove ljudi. Pravi, da je podjetniški klub na fakulteti super novost, saj so jim uspešni posamezniki pokazali, kako od neke ideje prideš do uresničitve le-te in jim predstavili velik pomen fizikov in matematikov v takšnih podjetjih, česar do sedaj še niso videli. Njegova želja je bila spoznati podjetje Pipistrel in fizike, ki so tam zaposleni. Pri Zavodu Pospešek smo ga povezali s Timotejem, ki ga je tako povezal s prijateljem Anžetom Žibrikom, ki tam dela kot strojnik. Predstavil mu je tamkajšne delo in mu ponudil pomoč v njegovi bodoči karieri. Priskrbel mu bo kontakte zaposlenih na področju fizike in mu na ta način olajšal morebitno pot do študentskega dela ali zaposlitve v podjetju.

Ker današnji mladi večinoma le sedijo in poslušajo tematike, ki se jih predava – kar mnogim predstavlja veliko težav –, bi bilo projektno delo z stroji in tehniko za mnoge priložnost, da pokažejo svoje spretnosti, saj so na koncu ob iskanju zaposlitve pri delodajalcu ključne izkušnje in ne ocene. Timotejeva in Janova zgodba je le ena izmed mnogih, ki lahko mladim pokaže, da se na njihovi karierni poti da storiti marsikaj in da njihova prihodnost ni tako črnogleda, kot si jo včasih predstavljajo.

 

Pri Zavodu Pospešek smo hvaležni podjetju BIA Separations d.o.o., ki nam s finančno podporo pomaga ustvarjati dobre zgodbe mladih v Sloveniji!

 

 

 

Sabina Bravec

#ajdovščina, #novice, #intervju, #gospodarstvo, #mladi, #izobraževanje

Kolofon