Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

A,B,C, ... Začetki

Na Regijski razvojni agenciji ROD v okviru SPOT svetovanje Goriške izvajamo usposabljanja ABC podjetništva, kar lahko posamezniku predstavlja temelj podjetniške poti. Podjetništvo spodbujamo tudi s pomočjo svetovanja pri vlogah na javne razpise za podjetniške vavčerje. Ker pa je s spodbujanjem podjetništva dobro začeti že zgodaj, so vedoželjni osnovnošolci, ki so obiskovali podjetniške krožke, na tekmovanje POPRI prijavili inovativne poslovne modele. Sveže začetke pa smo vzpostavili tudi s filmom o sistemu za podporo odločanju o namakanju, ki je nastal v projektu LIFE ViVaCCAdapt.

USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA

V letošnjem letu bomo izvedli dva sklopa predavanj v okviru usposabljanja ABC podjetništva, ki ga v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška skupaj organizirajo Regijska razvojna agencija ROD, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija d.o.o. in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.

Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen usposabljanja s strokovnimi znanji opolnomočiti vse udeležence na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

Prijave na drugi sklop predavanj so še mogoče, usposabljanje se bo začelo v aprilu. Predavanja bodo potekala v petih modulih, v okviru katerih boste prejeli strokovna znanja s področja preverjanja poslovne ideje, trženja, digitalizacije ter pravno formalnih vidikov poslovanja. Moduli z različnimi tematikami bodo potekali v naslednjih časovnih terminih: 1. modul: Začetek podjetniške poti (6. 4. 2021 – 8. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 2. modul: Preverjanje poslovne ideje (13. 4. 2021 – 15. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 3. modul: Osnove trženja (20 .4. 2021 – 22. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 4. modul: Digitalizacija poslovanja (4. 5. 2021 – 6. 5. 2021 od 16.00 – 18.30), 5. modul: Pravno formalni vidiki delovanja podjetja (11. 5. 2021 – 13. 5. 2021 od 16.00 – 18.30).

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Obvezne so predhodne prijave na usposabljanje preko e-obrazca. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, udeležba pa je za udeležence brezplačna.

ABC podjetništvo<br />
Vir: splet

PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM PREKO VAVČERJEV

Zaradi izredno velikega interesa s strani gospodarstva po vavčerjih je Slovenski podjetniški sklad (SPS) odprl program spodbujanja gospodarstva preko vavčerjev. Od 12.2.2021 dalje imajo mikro, mala in srednje velika podjetja na voljo 14 vavčerjev za večjo konkurenčnost, ki jih lahko koristijo za različne poslovne storitve.

Vavčerji predstavljajo nepovratna sredstva v razponu od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki jih bodo podjetja lahko koristila za različne poslovne storitve (za certifikate kakovosti, za patente, modele znamke, za internacionalizacijo, za digitalizacijo, za prototipiranje, za tržne raziskave tujih trgov itd.). Na voljo je nekaj več kot 10 milijonov EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov.

S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, vsako posamezno podjetje bo lahko koristilo največ tri vavčerje letno, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000,00 eur na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, ki so hitro obravnavane, oddaja vloge pa je enostavna in se izvrši digitalno preko ePortala. Upravičeni stroški vavčerjev veljajo od 1.1.2019 dalje, pri čemer pa obstaja nekaj izjem, zato velja prebrati javni poziv za željeni vavčer.

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge in pomoč pri pripravi zahtevka nudimo v okviru točke SPOT svetovanje Goriška pri svetovalcih na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

Vavčerji<br />
Vir: SPS

TUDI LETOS SODELOVANJE NA TEKMOVANJU POPRI

Kljub razmeram v katerih smo se znašli zaradi epidemije, smo se na Regijski razvojni agenciji ROD odločili za izvedbo podjetniških krožkov, ki smo jih izvajali preko spletne aplikacije ZOOM na štirih osnovnih šolah, od lanskega oktobra do letošnjega februarja. Na podjetniških krožkih so sodelovali osnovnošolci tretje triade, torej sedmih, osmih in devetih razredov iz naslednjih osnovnih šol: Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje in Osnovna šola Draga Bajca Vipava. Krožkom so se v letošnjem letu na osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina in osnovni šoli Draga Bajca Vipava pridružili tudi šestošolci. Skupaj je pri podjetniških krožkih sodelovalo kar 57 učencev, ki so na podjetniških krožkih pripravljali poslovne modele od reševanja problema do iskanja rešitve ter priprave prototipov.

Rok za oddajo poslovnih modelov je bil 9. februar 2021 in takrat so učenci, ki so obiskovali podjetniške krožke, pod mentorstvom mentoric iz Regijske razvojne agencije ROD prijavili 10 najboljših podjetniški idej. Iz treh starostnih kategorij za mlade od 12. do 29. leta se tekmovanja iz celotne Slovenije udeležuje kar 344 tekmovalcev, prijavljenih pa je 134 podjetniških idej.

Ponosni smo na naše osnovnošolce, ki so v teh težkih časih zbrali veliko volje, dodatne energije in kreativnosti, da so poleg obveznega šolskega dela razvijali tudi svoje ideje v okviru podjetniških krožkov. Zanje držimo pesti, da se s svojimi odličnimi idejami uvrstijo tudi na nacionalno tekmovanje, ki bo potekalo 7.4.2021.

LOGO POPRI <br />
Vir: PTP<br />

PROMOCIJSKI FILM O SISTEMU ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU - SPON

Na diseminacijskem dogodku z naslovom Vipavska dolina – vzorčni primer prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe za Slovenijo, ki se je 29. 1. 2021 odvil v virtualnem prostoru orodja ZOOM, smo premierno predstavili promocijski film o Sistemu za Podporo Odločanju o Namakanju (SPON), ki smo ga pripravili partnerji sami, z namenom, da udeležencem konference na kratek in razumljiv način predstavimo delovanje sistema.

Strokovna partnerja Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter BO-MO sta poskrbela tako za strokovno besedilo kot tudi za scenarij, snemanje in montažo. Odgovornost Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina je bila poskrbeti, da izdelek kot tak ustreza zahtevam sofinancerjev, Evropski komisiji in Ministrstvu RS za okolje in prostor.

Pri nastanku filma smo uporabljali posnetke in fotografije, ki so nastajale v teku odvijanja projekta, prav za namene filma pa smo pripravili tudi nov material. 

Za zaključno konferenco pa pripravljamo tudi nov promocijski film o sistemu SPON, ki bo smiselno dopolnjeval promocijski film o zelenih protivetrnih zaščitah o GWB in mu bo oblikovno soroden ter bo pripravljen s strani produkcijske hiše. Služil bo promociji sistema SPON in za razširitev le-tega po drugih regijah v Sloveniji, kar se odvija v okviru projekta EIP
PRO-PRIDELAVA. Film bo tako predstavljal združeno zgodbo projekta LIFE ViVaCCAdapt in EIP PRO-PRIDELAVA o sistemu SPON, njegovem delovanju in uporabnosti. S tovrstnim orodjem je namreč najenostavneje predstaviti postopke, potrebne za izpeljavo takega sistema, saj vsi vemo, da ena sama slika pove več kot tisoč besed. Kaj šele film!

SPON_film<br />
Vir: LIFE ViVaCCAdapt

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

 

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #kmetijstvo

Kolofon