Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Oživljanje zaraščenih rokavov reke Vipave

Pred skoraj pol stoletja so reki Vipavi z regulacijo in melioracijo precej spremenili njen tok in obenem uničili njene meandre ter vodno življenje v njih. Cena za to pa so tudi pogoste poplave. Reki sedaj poskušajo vrniti njeno naravno pot, z oživljanjem zaraščenih rečnih rokavov. Poleg urejanja stranskega rokava reke Vipave v Dolenjah, pa bo urejena tudi pot vzdolž reke, od Vipave pa vse tja do Mirna.

Zavod za ribištvo, direkcija za vode in občina v projektu VIPava nadaljujejo sanacijo struge Vipave, da bi ohranili vodne habitate in stalni pretok vode. Lani so očistili stranski rokav pri Brjah, letos pa bodo uredili stranska rokava pri zaselku Bačarji in v Novakovi mlinščici.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina, se z deli precej mudi, saj se med 1. marcem in 1. avgustom v obvodno vegetacijo ne sme posegati. Dela so se že začela, v sečni je del umetnega topolovega nasada, kjer se bo uredilo stranski rokav Vipave. Posegom v rokavu Dolenje sledi še pet sanacij: sanacija vtočnega dela mlinščice ob Novakovem mlinu in štirih pregrad (dve od teh sicer že sodita v vipavsko občino). Obdobje med 1. oktobrom in 30. junijem zaznamuje varstvena doba za vodni živelj, kar pomeni, da se gradbena dela v vodi lahko izvajajo le v juliju, avgustu in septembru. Takrat bodo prišle na vrsto pregrade in mlinščica. V starem rokavu struge v Dolenjah, ki je trenutno popolnoma zasut in brez vode, pa se lahko dela nadaljujejo že neposredno po poseku.

Rokav bo imel skupno dolžino 175 m, pet odsekov in prodni zadrževalnik. Odsek 1 bo vtočni objekt, navezan na prodni zadrževalnik proda in mulja, katerega volumen bo 95 m3.  Na odseku 2 z majhnim vzdolžnim padcem in razširitvijo struge bodo vgrajena debla, namenjena skrivališčem za vodne organizme. Strmejši vzdolžni padec bo imel odsek 3, tu so predvidene tri enostranske razširitve struge (ena levo, dve desno) s kamnitimi ovirami in vtisnjenimi panji v brežino, kar bo omogočilo lokalno vijuganje vode pri nizkih pretokih. Odsek 4 bo položnejši, z zatokom, tu sta predvideni desnobrežinski razširitvi, vgradnja debel ter izvedba zatoka. Odsek 5 bo izlivni, za popestritev toka in talne strukture je predvidena vgradnja motilnih kamnov, brežine pa bodo utrjene s kamnito zložbo v kombinaciji s podtaknjenci. Brežine celotnega rokava bodo zatravljene in zasajene s podtaknjenci.

Fotografija: Občina Ajdovščina

K ureditvi okolice pa bo prispevala še ena od projektnih aktivnosti. Gradbeni stroji se bodo namreč kmalu podali na celotno pot vzdolž reke med Vipavo in Mirnom ter jo tako naredili prijetnejšo in bolj prehodno.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Mojca Dumančič

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #okolje, #vipava

Kolofon