Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščini zlati ISSO certifikat za razvojno odličnost

Projekt Zlati kamen, ki je za najprodornejšo slovensko občino leta razglasil Novo Gorico, je najuspešnejšim občinam podelil certifikate glede na kazalnike, ki temeljijo na statističnih, finančnih in gospodarskih podatkih. Analiza razvitosti občin v okviru ustanove Zlati kamen je pokazala, da je Občina Ajdovščina v primerjavi z lanskim letom napredovala za 17 mest in prišla na 8. mesto med 212 občinami v Sloveniji. S tem je prejela zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti.

Informacijski sistem slovenskih občin oziroma ISSO analiza je kratica za Informacijski sistem slovenskih občin, ki se ga poslužujejo za vrednotenje občin. Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, ki temeljijo na statističnih, finančnih in gospodarskih podatkih o občinah. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in področju izobrazbe, meri pa tudi življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

Občina Ajdovščina se je letos  uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Med 212 občinami je Ajdovščina zasedla 8. mesto, kar je za 17 mest boljša uvrstitev, kot lansko leto. Ti rezultati so še posebej spodbudni glede na to, da jih je občina dosegla v zahtevnih razmerah epidemije, ki ni ustavila oziroma upočasnila njenega napredka. Župan Tadej Beočanin je kot glavni razlog razvoja izpostavil gospodarstvo in proračunsko učinkovitost, ki temelji precej tudi na investicije v "zeleno" prihodnost. Analiza je ajdovski občini pokazala tudi šibkejše plati, najbolj pereč problem je zdravstvo, saj na našem območju primanjkuje zdravnikov. Med šibkejše trende spada tudi ločevanje odpadkov, ki ni najbolj optimalno,  k še boljšemu dvigu kazalnikov pa bo po mnenju Beočanina pripomogla tudi pospešena gradnja stanovanj, tako tržnih kot neprofitnih. Sicer pa analiza uvršča Ajdovščino med kraje z najboljšo dinamiko nastajanja novih delovnih mest. Ta vzpodbuden trend vpliva tudi na vse boljše vrednosti kazalnikov zaposlenosti.

 

* Naslovna fotografija: Matic Slemič

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo

Kolofon