Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Klara Pregelj prejemnica priznanja Univerze na Primorskem

18. marca je rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar virtualno nagovorila in čestitala prejemnicam in prejemnikom nagrad, priznanj in zahval, ki jih tradicionalno podeljujejo v okviru Tedna UP. Teh je bilo letos kar 28, saj so organizatorji zaradi odpovedi lanske slavnostne akademije marca lani, podelili priznanja za leti 2019 in 2020. Za leto 2020 je nagrado prejela tudi Ajdovka Klara Pregelj, in sicer za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela.

Klara Pregelj je z odliko diplomirala na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF). Že v času študija je pokazala veliko zanimanje za glasbo, saj se izobražuje kot solopevka, hkrati pa je sodelovala v več pevskih zborih in vokalnih skupinah, med njimi tudi v Dekliškem pevskem zboru UP PEF kot solistka in zborovska pevka. Je tudi avtorica oziroma soizvajalka več videozapisov vokalnih in vokalno-instrumentalnih del, ki imajo visoko gledanost na kanalu YouTube. Poleg glasbene nadarjenosti je pokazala visoko raven ustvarjalnosti tudi na področju praktičnega izobraževanja, saj kot animatorka in prostovoljka že vrsto let sodeluje z nevladnimi organizacijami pri izvajanju poletnih šol in drugih delavnic za otroke.

Tema njene diplomske naloge z naslovom Igra ritma in melodije (mentorica prof. dr. Bogdana Borota) so glasbene didaktične igre s posebnim poudarkom na namiznih igrah; namizne igre z glasbeno vsebino so izjemno redke, med strokovno javnostjo tudi manj poznane, njihov pomen pa se kaže v povezavi z otrokovim socialnim razvojem in vzpostavljanjem interakcij med otroki ter otroki, odraslimi in glasbo. So tudi dober vzgojni pripomoček. Nagrajenka je zasnovala in izdelala avtorsko glasbeno namizno igro »Igra ritma in melodije«, ki je učinkovit pripomoček za utrjevanje glasbenega spomina, spodbujanje ustvarjalnosti, urjenje glasbenega izvajanja in ustvarjanje krajših glasbenih celot. Pri delu je pokazala samostojnost in strokovno znanje, čut za prepoznavanje pedagoških izzivov, usposobljenost za praktično izvedbo didaktične in čut za estetsko dovršenost. Njeno igro odlikujejo inovativnost, fleksibilnost in ustvarjalnost, hkrati pa je omogočena diferenciacija zahtevnostnih ravni. Diplomska naloga Klare Pregelj presega raven študijskih zahtev pri pisanju zaključnih del in je pomemben prispevek k razvoju pedagoške prakse v vrtcih ter didaktike glasbe nasploh, še posebej na področju glasbenih didaktičnih iger.

Več informacij o nagrajencih

 

* Vir in fotografija: Univerza na Primorskem

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon