Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Inovativna pedagogika na OŠ Col

Osnovna šola Col je vključena v projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT – inovativna pedagogika 1:1, ki bo trajal do leta 2022. Je razvojno-raziskovalni projekt, sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. V projekt je vključenih 75 srednjih in osnovnih šol, med katerimi je 18 razvojnih, ostale pa so implementacijske.

V projekt vključene šole bodo nadgrajevale rezultate, izkušnje in smernice na ravni vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. S projektom razvijajo digitalne kompetence učencev in učiteljev. V pouk uvajajo uporabo tabličnih računalnikov. Inovativni pouk je način poučevanja, pri katerem učitelj učence usmerja, da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo tabličnih računalnikov pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem izpopolnjujejo in nadgrajujejo svoje veščine informacijske tehnologije.

Col4

Inovativna učna okolja nas učijo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, učenje v času in prostoru pa razširjajo izven učilnice. Učenci se učijo koristne uporabe moderne tehnologije. Nad takim načinom so navdušeni, saj jim uporaba modernih naprav marsikdaj olajša, predvsem pa popestri pouk.

 

* Vir in fotografije: Jasmina Likar Štinjek

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon