Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Rezultati glasovanja Moja pobuda 2021

Znani so neuradni rezultati glasovanja tretje izvedbe participativnega proračuna Občine Ajdovščina. Glasovanja se je udeležilo 3541 oseb, izglasovanih je bilo 26 pobud. Na volišča je prišlo 591 mladih, izglasovali so 5 pobud. Preverite, katere pobude so bile izglasovane na vašem območju.

Volivke in volivci ste o Moji pobudi lahko glasovali v dveh terminih, v sredo in v nedeljo. Glasovanja se je skupno udeležilo 3541 oseb, skoraj 600 je za pobude glasovalo v skupini mladi. Skupno je bilo izglasovanih 30 pobud. Nanašajo se na raznolika področja delovanja naše skupnosti.

Preverite spodaj, katere pobude so bile izglasovane v vašem območju.

Območje 1: Ajdovščina – mesto

Izglasovane pobude:
1. mesto: Ureditev parka v območju bivše vojašnice Srečka Kosovela (št. 6, 13.200 €): 161 točk
2. mesto: Ureditev košarkarskega igrišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini (št. 4, 15.000 €): 144 točk
3. mesto: Ozelenitev javnih površin ob Goriški cesti v mestu Ajdovščina (št. 3, 15.000 €): 125 točk
4. mesto: Postavitev plezalne stene Moonboard v Hiši mladih v Palah (št. 5, 15.000 €): 98 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 58.200 €

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Ograja ob reki Hubelj v centru Ajdovščine (št. 1, 5.000 €): 95 točk
6. mesto: Znameniti Ajdovci v spominu in srcu – Slovenska pisateljska pot (št. 7, 6.050 €): 59 točk
7. mesto: Montaža in nakup enot pri kolesarskih počivališčih in objektih z osnovnim kolesarskim orodjem in zračno tlačilko (št. 2, 5.000 €) : 26 točk

 

Območje 2: Gora

Izglasovane pobude:

1. mesto: Asfaltacija poti do športnega parka v Podkraju, zaključna dela in postavitev lesenega objekta za druženje (št. 5, 15.000 €) 869 točk 
2. mesto: Postavitev informacijske table v Podkraju ter postavitev lesenega napisa »Dobrodošli« (št. 6, 7.500 €) 653 točk 
3. mesto: Postavitev pitnikov na Kovku in Otlici za rekreativne športnike  (št. 2, 5.000 €)  491 točk
4. mesto: Obnova zidu in pločnika na pokopališču Otlica (št. 4, 15.000 €) 357 točk  
5. mesto: Izdelava ploščadi in plezalne stene ob športnem parku Lipov gaj na Colu (št. 1, 15.000 €)  337 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 57.500 €

Neizglasovani pobudi:

6.    mesto: Turistično informacijsko središče Gora (št. 7, 25.000 €) 304 točk
7.    mesto: Označba odcepov cest do zaselkov na Predmeji (št. 3,  15.000 €) 181 točk

 

Območje 3: Vipavski griči

Izglasovane pobude:

1. mesto: Pitnik na Vertovčevi poti (št. 6, 13.600 €): 712 točk
2. mesto: Ureditev počivališča in razgledne točke ob avtobusnem postajališču pod Brjami na odcepu za Kodrovi (št. 7, 15.000 €): 647 točk
3. mesto: Park v borih na Ustjah (št. 10, 13.300,00 €): 625 točk
4. mesto: Športne naprave na krožni poti na Ojstri vrh (št. 4 , 5.000 €):  617 točk
5. mesto: Sanacija turistično informacijske točke Šmarje (št. 9, 9.150 €): 352 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 56.050 €

Neizglasovane pobude:

6. mesto: Info točka, prostor za počitek in druženje pod kostanjem pri Kobolih (št. 1, 15.000 €): 338 točk
7. mesto: Rekonstrukcija nekdanjega vodnjaka “štirne” in delna ureditev vaškega trga v Gaberjah (št. 3, 14.500 €): 274 točk
8. mesto: Otroška igrala v Tevčah (št. 5, 14.540 €): 272 točk
9. mesto: Izgradnja pokritega objekta in postavitev otroških igral v Zavinu (št. 2, 15.000 €): 192 točk
10. mesto: Obnova vodnjaka v zaselku Marci – Planina, ki je v lasti občine Ajdovščina (št. 8, 13.899 €): 171 točk

 

Območje 4: Dolina – vzhod

Izglasovane pobude:

1. mesto: Ureditev pokopališča Budanje in Dolga Poljana: žarni zid, žarno pokopališče, pot med grobovi (št. 6, 25.000 €): 1.251 točk
2. mesto: Ureditev vaškega studenca v Dolgi Poljani (št. 5, 5.000 €): 976 točk
3. mesto: Pregradna dvižna zavesa v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu  (št. 1, 14.005,60 €): 498 točk
4. mesto: Informacijska tabla in ureditev parkirnega mesta v strnjenem delu vasi Dolga Poljana (št. 7, 5.000 €): 470 točk
7. mesto: Menjava in sanacija dotrajanih ograj v KS Žapuže (št. 3, 10.000 €): 321 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.005,60  €

Neizglasovani pobudi:

5. mesto: Sanacija požarne poti in zaščita Doma krajanov Žapuže pred erozijo previsne stene (št. 4, 15.000 €): 447 točk
6. mesto: Družabni prostor – nadstrešek med dvorano in asfaltnim igriščem (št. 2, 11.700 €): 375 točk

 

Območje 5: Dolina – center

Izglasovane pobude:

1. mesto: Izboljšava varnosti pešpoti okoli Vipavskega Križa in športnih rekvizitov pri Domu krajanov Plače (št. 6, 25.000 €): 848 točk
2. mesto: Osvetlitev poti Reber (št. 4, 5.000 €): 470 točk
3. mesto: Ureditev vaškega jedra v Skriljah – ureditev zemljišča v občinski lasti v neposredni bližini šole in cerkve za večnamensko uporabo (št. 12, 14.925 €): 422 točk
4. mesto: Ureditev vaškega jedra v vasi Stomaž (št. 15, 15.000 €): 415 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.925 €

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Pot okoli Dobravelj (št. 11, 14.990 €): 384 točk
6. mesto: Ureditev izhodiščne info točke za pohodno-tekaško pot »Skrlanka« (št. 13, 8.570 €): 381 točk
7. mesto: Povezovalna kolesarska in pešpot Plače - Ajdovščina (št. 14, 10.000 €): 354 točk
8. mesto: Informacijska tabla ter pitnik v Malih Žabljah (št. 5, 5.000 €): 301 točka
9. mesto: Postavitev ekološkega mlaja in pitnika na Cesti (št. 3, 15.000 €): 208 točk
10.mesto: Grajska pot – tematska pohodna pot med vinogradi (št. 2, 8.500 €): 203 točke
11. mesto: Ureditev parkirišča ob pokopališču v Velikih Žabljah (št. 7, 15.000 €): 173 točk
12. mesto: Informacijska točka za pohodnike in kolesarje v Velikih Žabljah (št. 1, 15.000 €): 164 točk
13. mesto: Ureditev razsvetljave po »Poštajni« in razsvetljave po »Rebru« in postavitev križevega pota (št. 9, 15.000 €): 145 točk
14. mesto: Popestritev turistične ponudbe v biseru Vipavske doline Vipavskem Križu (št. 8, 5.000 €): 74 točk
15. mesto: Ureditev arboretuma Občine Ajdovščina, I. Faza (št. 10, 12.400 €): 39 točk

 

Območje 6: Dolina - zahod

Izglasovane pobude:

1. mesto: Vzpostavitev starodavne in povezovalne poti Kamnje – Vrtovin – Gojače – Malovše – Črniče (št. 7, 25.000 €): 871 točk
2. mesto: Zakladnica kulturne in naravne dediščine pod Sv. Pavlom in širše (št. 2, 25.000 €): 590 točk
8. mesto: Nadstrešek pri večnamenskem objektu v športnem parku Selo (št. 10, 10.000 €): 224 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 60.000 €

Neizglasovane pobude:

3. mesto: Revitalizacija vaškega trga v Črničah – Parapet (št. 3, 15.000 €): 575 točk
4. mesto: Informativna tabla Mala Gora – Čaven (št. 9, 13.000 €): 387 točk
5. mesto: Otroška igrala v športnem parku Selo (št. 6, 11.999,01 €): 338 točk
6. mesto: Obnova fasade na domu krajanov Gojače – Malovše (št. 1, 15.000 €): 302 točki
7. mesto: Ureditev vaškega jedra v Batujah (ustavitev prometa, ureditev območja pri cerkvi) (št. 5, 15.000 €): 264 točk
9. mesto: Izgradnja balinišča v Selu (št. 4, 15.000 €): 208 točk
10. mesto: Ureditev okolice otroškega in košarkaškega igrišča v Potočah (št. 8, 5.950 €): 188 točk

 

Skupina: Mladi

Izglasovane pobude:

1. mesto: Postavitev pitnika na počivališču za kolesarje pri Napoleonovem mostu v Dolenjah (št. 4, 15.000 €): 559 točk
2. mesto: Ureditev rekreacijske točke ob Vertovčevi poti (št. 6, 15.000 €): 478 točk
3. mesto: Wajduski G´rfiti (št. 8, 5.000 €): 453 točk
4. mesto: Naprave za rekreacijo, tekaško-sprehajalne poti v Selu in okolici (št. 1, 14.700 €): 451 točk
7. mesto: #Wokviri.se (št. 7, 10.000 €): 380 točk 

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 49.700 €

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Postavitev kolesarskega poligona v Malovšah (št. 2, 15.000 €): 450 točk
6. mesto: Nakup multimedijske opreme za predvajanje video vsebin v Budanjah (št. 5, 15.000 €): 419 točk
8. mesto: Ureditev mladinske sobe v prostorih KS Gaberje (št. 3, 10.000 €): 263 točk

 

* Vir: Občina Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mojapobuda

Kolofon