Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Poletna umirjenost

Preden dokončno nastopi poletna umirjenost in se prepustimo sončnim žarkom smo pred nastopom počitnic učence osmega razreda popeljali po lokalnih podjetjih, kjer so spoznali poklice. Da se bo podjetništvo tudi naprej tako uspešno razvijalo, smo v Ajdovščini gostili partnerski sestanek Regionalnega skrbništva, ki deluje na področju internacionalizacije. Projekt LIFE ViVaCCAdapt skrbi za razvoj kmetijstva in se konec junija tudi zaključuje. V okviru projekta sodelovanja “Pot miru – dediščina prve svetovne vojne” pa so se turistični vodiči usposabljali na temo zaledja soške fronte.

TEHNIŠKI DAN

V letošnjem šolskem letu smo nestrpno čakali na sprostitev ukrepov, da smo lahko za osnovnošolce organizirali oglede podjetij v lokalnem okolju. Tehniških dni so se udeležili učenci 8. razredov OŠ Šturje in OŠ Dobravlje. Najprej je učencem g. Marko Rondič iz OOZ Ajdovščina v Dvorani 1. slovenske vlade pripravil kratko predstavitev potreb gospodarstva v lokalnem okolju nato pa smo odšli na teren in si ogledali proizvodnjo nekaterih podjetji v Ajdovščini.

V letošnjem letu smo v goste povabili tudi podjetja iz drugih krajev. Prišli so predstavniki podjetja AKEO iz Nove Gorice, ki se ukvarjajo s programiranjem, grafičnim oblikovanjem, AR/VR (virtualna in obogatena resničnost) predstavitvami in s postavitvijo spletnih strani. Pridružil pa se nam je tudi Jernej Česen iz podjetja Outfit7, kjer se ukvarjajo z razvojem mobilnih iger za otroke kot je Talking TOM, ki ga gotovo pozna skoraj vsak otrok. Na podjetju Biaseparations, ki deluje na področju biofarmacevtske industrije, pa so osnovnošolci spoznali postopek kromatografije, ki ga uporabljajo za izločevanje primesi iz cepiv.

V Ajdovščini je še vedno močno prisotna kovinarska, lesna in tekstilna industrija, ki smo jo z veseljem predstavili. Učencem smo predstavili podjetja FPM Černigoj in Metal design, Excel International ter Europrint. Poleg vseh naštetih podjetij pa so si učenci ogledali tudi nekatere storitvene dejavnosti. Prisluhnili so predstavitvam podjetja Pikaplus, ki se ukvarja z arhitekturnim projektiranjem, podjetja Trgo ABC, kjer nudijo celoten servis za vaš avto od nakupa do popravila ter Hotel Pigal, ki deluje na področju turizma.

Tehniški dan           <br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

PARTNERSKI SESTANEK V AJDOVŠČINI

Regijska razvojna agencija ROD je predstavnik Goriške regije v sklopu projekta Regionalnega skrbništva, ki deluje na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij. Na partnerskem sestanku, ki je potekal 17.6.2021 v Ajdovščini smo gostili predstavnike ostalih enajstih regionalnih razvojnih agencij (Razvojni center Murska Sobota, Mariborska razvojna agencija p.o., Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Regionalna razvojna agencija Posavje, Razvojni center Novo Mesto, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, Regionalni razvojni center Koper), kjer za SPIRIT Slovenija skupaj izvajamo projekt.

Skupno partnerstvo zagotavlja ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja po posameznih regijah ter skrbi za pretočnost informacij med regijsko in državno ravnjo. Cilj samega projekta pa je predvsem dvig kompetenc s področja internacionalizacije ter tujih in domačih neposrednih investicij na regionalnem nivoju.

Za ustrezen prenos podatkov regionalni skrbniki izvajajo tudi aktivnosti namenjene promociji investicijskih priložnosti in poslovnega okolja ter nalog samega regionalnega skrbništva na regionalnem nivoju in pospeševanje aktivnosti namenjene promociji investicijskih priložnosti in poslovnega okolja tako regij kot države same.

Regionalno skrbništvo<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

ZAKLJUČEK PROJEKTA LIFE ViVaCCAdapt

Projekt LIFE ViVaCCAdapt, ki ga kot vodilni partner izvajamo že peto leto se konec meseca junija zaključuje. V zadnjem mescu smo bili zelo aktivni, saj smo v sodelovanju z ostalimi partnerji organizirali zaključni dogodek projekta z naslovom »Vipavska dolina pojutrišnjem«, med osnovnošolce prve in druge triade na našem območju smo razdelili sestavljanke, ki smo jih v okviru projekta pripravili na temo zelenih protivetrnih zaščit, izpeljali pa smo še zadnji partnerski sestanek.

Do sedaj smo v projektu pripravili že dva promocijska filma, ki si ju lahko ogledate na našem YouTube kanalu, sedaj pa zaključujemo še s filmom o sistemu za podporo odločanju o namakanju - sistemu SPON, ki bo na poljuden način prikazal delovanje sistema.  

Na zaključni konferenci, ki se je odvila 4. 6. 2021 v hibridni obliki, smo udeležence seznanili z orodji, ki smo jih razvili in rezultati, ki smo jih pripravili v okviru projekta. O izsledkih projekta in njegovih učinkih na okolje in možnostih razvoja v prihodnje pa so razpravljali tudi udeleženci okrogle mize: dr. Marina Pintar iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Sašo Šantl iz Inštituta za vode RS, Janez Furlan iz Občine Ajdovščina, Vasja Juretič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica ter Nataša Šip iz Evropske komisije v Sloveniji.

V sredini meseca, natančneje 18. 6. 2021, smo se partnerji projekta sestali še na zadnjem, 10., partnerskem srečanju. Vsebina srečanja je bila namenjena dogovoru o pripravi zaključnega poročila in izvajanju še zadnjih projektih aktivnosti, preden se, 30. 6. 2021, projekt LIFE ViVaCCAdapt tudi zaključi.

V mesecih maju in juniju pa smo delili sestavljanke, ki smo jih izdelali v okviru našega projekta, med mlajše osnovnošolce, iz Osnovne šole Šturje, Osnovne šole Dobravlje in Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki so pridno sodelovali v aktivnostih programa Mladost na burji. Čestitamo vsem prejemnikom!

Vabljeni k ogledu projektne spletne strani, kjer so pod rubriko »izsledki« objavljeni vsi projektni dokumenti.

Partnerski sestanek<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

IZVEDBA AKTIVNOSTI “IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE”

V okviru projekta sodelovanja “Pot miru – dediščina prve svetovne vojne”, ki ga LAS Vipavska dolina izvaja še z LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS  v objemu sonca in LAS s CILjem smo v četrtek, 17.6.2021 izvedli aktivnost “Izobraževanje za vodnike in ponudnike” na območju Ajdovščine in Vipave.

Ker je izobraževanje na temo zaledja Soške fronte pomembno za območje Ajdovščine in Vipave, saj predstavlja letalstvo, bolnice in pokopališča ter drugo zaledno infrastrukturo, smo skupaj z Zavodom za turizem TRG Vipava organizirali usposabljanje.

Najprej so v Vipavi v Vojnem muzeju, za katerega skrbi Mitja Močnik, turistični vodniki spoznali predmete zaledja soške fronte. Glavni poudarek je bil na bolnišnicah in oskrbi ranjencev. Žal, je s tem povezana tudi tematika pokopališč, ki jih je bilo na našem območju kar veliko. Ravno tako, pa se zaledje povezuje tudi z letalstvom in letališči ter vojno opremo. Vojni muzej sestavlja več kot 6.000 razstavnih eksponatov na temo zaledja soške fronte in prve svetovne vojne.

Predstavitvi muzeja je sledila še predstavitev Zgornje Vipavske doline v obdobju prve svetovne vojne. Gospod Močnik je vodnikom predstavil Avstro ogrske vojašnice v Vipavski dolini, sledila je predstavitev poteka žičnice od Ajdovščine do Grahova z vmesnimi lokacijami. Bolnišnice so bile postavljene na več lokacijah v Ajdovščini in Vipavi, ravno tako tudi letališča. V Ajdovščini je letališče še danes postavljeno na istem kraju kot v času 1. svetovne vojne. Na koncu je bila izpostavljena tudi druga, ampak še vedno pomembna zaledna infrastruktura od urejanja poljedelskih površin, skladišč in raznih centrov, delavnic, pekarn do protizračnih obramb ter poligonov za usposabljanje.

Skozi slikovito predstavitev so tako vodniki spoznali zaledje soške fronte našega območja, katerega pomembnost bodo lahko vkomponirali v svoje predstavitve omenjenih krajev.

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izobraževanje za turistične vodiče<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #mladi, #ROD, #kmetijstvo, #okolje

Kolofon