Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Projekt »Sinergija zaposlitvenega centra in kmetij«

V obdobju od novembra 2019 do novembra 2021 poteka projekt »Sinergija zaposlitvenega centra in kmetij«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Partnerstvo v projektu poleg vodilnega partnerja Zavod Bodika – zaposlitveni center, ki ima svojo enoto tudi na Malem Dolu pri Komnu, sestavljalo še kmetija »Žužkovi« iz Malega Dola in pa Mateja Marc – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Ustij pri Ajdovščini.

Projekt je vezan na Javni razpis za podukrep 16.9. Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z dejavnostjo v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Vodilni partner projekta, Bodika, Zavod za predelavo hrane in turizem deluje kot zaposlitveni center, v katerem so zaposlene osebe na zaščitenih delovnih mestih. S projektom »Sinergija zaposlitvenega centra in kmetij« smo želeli v Zavodu Bodika doseči, da bi se zagotovilo delovno mesto za osebo iz ranljive družbene skupine, ki ji bi zaposlitev  prinesla ekonomsko varnost, kvalitetno delovno okolje za razvoj svojih spretnosti in tudi napredovanje v delovni vlogi. Preko projekta se je v Zavodu Bodika tako zaposlila nova oseba na zaščitenem delovnem mestu, v projektu smo zaposlili tudi osebo na običajnem delovnem mestu, ki je koordinirala projekt. Preko projekta si skušamo prizadevati za ohranjanje kakovostnih delovnih mest v zaposlitvenem centru in kmetijah.

V projektu smo se osredotočili na izdelavo povsem novih produktov – v Zavodu Bodika smo se osredotočili na izdelavo jogurtov, skute in mladih sirov iz kozjega mleka. Mateja Marc – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji je izdelala nove naravne kozmetične proizvode –mila in kreme.

V projektu smo se z ostalima partnerja v projektu povezali na ta način, da smo s kmetijo »Žužkovi« začeli predelovati mlečne izdelke iz njihovega kozjega mleka, z Matejo Marc- nosilko dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa skupno destilacijo zelišč, ki jih vzgajajo v zaposlitvenem centru ter izdelavo skupnih kozmetičnih proizvodov. V projektu gre za pomemben odnos sodelovanja in prenosa znanj iz enega partnerja na drugega.

IMG_20200915_105011

V okviru projekta je  Zavod Bodika v sodelovanju s kmetijo »Žužkovi« organiziral več delavnic, na katerih smo prikazali izdelavo domačih jogurtov, skute in mladega sira. V delavnice so bile vključene osebe iz ranljivih družbenih skupin, kot so starejši, brezposelni, osebe s težavami v duševnem zdravju. Delavnice so bile namenjene tudi medgeneracijskemu povezovanju in s tem povezanim prenosom znanj. V delavnicah je bil vedno sovključen tudi zaposlen na zaščitenem delovnem mestu, ki je pomagal voditi delavnice in si s tem pridobil dodatne kompetence v okviru delovnega mesta. Rezultat izvedbe delavnic je bil torej vključevanje ranljivih družbenih skupin, medgeneracijsko povezovanje, hkrati pa ozaveščanje o pomembnosti zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih, ozaveščanje o zdravi lokalno pridelani hrani, ozaveščanje o pomenu kmetij.

IMG_20210618_102743

Kmetija »Žužkovi« iz Malega Dola v projekt vključena na način, da sodeluje pri predelavi mlečnih izdelkov – kmetija ima v lasti koze. Člani kmetije »Žužkovi« skrbijo za vzrejo koz, molžo kozjega mleka in mleko dostavljajo Zavodu Bodika za predelavo kozjega mleka v jogurte, skuto in sire. Delo z živalmi predstavlja tudi posebno terapevtsko vrednost za vključene ranljive skupine.

IMG_20210706_103621

Mateja Marc – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Ustij pri Ajdovščini v okviru projekta predaja znanja o določenih rastlinah, ki jih v zaposlitvenem centru vzgajamo in lahko tudi uporabimo za eterična olja, kozmetiko ipd. Nastala eterična olja, hidrolate, macerate, ki nastajajo v sodelovanju s kmetijo in zaposlitvenim centrom nato Mateja predela v naravne kozmetične proizvode. V Zavodu Bodika skupaj urejamo zeliščne vrtove in nasad sivke. Mateja Marc – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji se je v okviru projekta usposabljala v Veliki šoli aromaterapije, ki služi kot predpriprava za NPK aromaterapevt. Aromaterapija doprinaša pomembno terapevtsko vrednost na vključene osebe iz  ranljivih družbenih skupin.

V drugem letu projekta poteka tudi prenos informacij o projektu na druge kmetije, s katerim želimo približati pomen povezovanja.

Sodelovanje med partnerji ima visoko dodano vrednost tako za zaposlitveni center kot za obe kmetiji, saj smo uspeli resnično doseči sinergijo – vsi povezani skupaj smo dosegli cilje, ki jih vsak član partnerstva sam zase ne bi mogel doseči.

logo sinergija

 

* Vir in fotografije: Zavod Bodika

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #vipavska dolina, #kmetijstvo, #izobraževanje

Kolofon