Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

V Ajdovščini nastaja mentorski program Garaža

V Zavodu BETA bodo v septembru pričeli z novim programom Garaža. Učenci 3. triade osnovne šole in dijaki boste v njem pod vodstvom mentorjev spoznavali veščine elektrotehnike, strojništva, fizike, kemije in drugih znanosti. S strani podjetij je bil zaznan velik interes za zagon projekta.

Ime programa izhaja iz dejstva, da je marsikatero podjetje svojo prvo poslovno idejo ter prototip razvilo v domači garaži. Garaža bo postala delovni prostor, kjer bodo osnovnošolci zadnje triade in dijaki s pomočjo mentorja snovali svoje projekte in izdelovali prototipe. Prostor, ki bo opremljen z različnimi orodji za ročno in strojno izdelavo izdelkov, bo nudil praktično izobraževanje, kar bo ključno vodilo projekta.

Projekt mentorstva, ki bo deloval v Garaži, je nastal na pobudo študentov tehničnih in naravoslovnih smeri, ki želijo del svojega znanja predati na mlajše, znanja željne generacije, pri tem pa poglobiti svoje veščine.

Študentje izhajajo iz osebnih izkušenj, iz osnovnošolskih in srednješolskih klopi, ko so si želeli več praktičnega pouka. Še tisto malo ga je bilo podrejenega omejenemu obsegu ur, prevelikim skupinam in zastavljen program ni zainteresiranih in nadarjenih ustrezno izzval in motiviral. Prav tako ni mogel vzbuditi zanimanja in naklonjenosti do tehniških ved pri tistih, ki so se s takšnim delom srečali prvič. “Ključno je, da pri mlajših generacijah čimprej vzbudimo zanimanje za naravoslovno-tehniška področja in kasneje študij v tej smeri. Svet (Slovenija) bo v prihodnosti vedno bolj potreboval tak kader, pa naj si bo za reševanje okoljske problematike, trajnostnega kmetijstva, transportnih tehnologij in tehnoloških postopkov v medicini, skratka povsod”, pravi Anže Žibrik, 25-letni študent strojništva, ki zaključuje Magistrski program na ljubljanski Fakulteti za strojništvo. Trenutno dela na ajdovskem podjetju Pipistrel Vertical Solutions in del svojega prostega časa namenja soustvarjanju projekta Garaža. Skrbi za strojniški vidik urejanja prostora in načrtuje program, s katerim se načrtuje mladim predstaviti obdelovanje kovin, lesa in osnove strojniškega dela na računalniku.

Izvajanje programa bo temeljilo predvsem na praktično-teoretičnem in praktičnem izobraževanju na višjem nivoju. Pod okriljem mentorjev bodo mladi navdušenci kovali inovativne rešitve in reševali izzive. S pomočjo ročnih spretnosti in pridobljenega poglobljenega znanja bodo kreirali uporabne in praktične izdelke.

Program deluje po principu trajnostnega razvoja in spodbuja kreativno podjetniško razmišljanje, hkrati pa povezuje mlade z lokalnim gospodarstvom. Program Garaža zajema različna področja elektrotehnike, strojništva, znanosti, fizike, kemije in modernih tehnologij. Mentorski program spodbuja inovativnost in ustvarjalnost skozi snovanje konkretnih rešitev. Mladi navdušenci bodo delali na projektih, za katere v šoli ni dovolj časa, opreme ali strokovne podkovanosti. Višje oblike razmišljanja, analiziranje, vrednotenje konceptov procesov ter preizkušanje različnih načel bodo mladi ponotranjili skozi izkustveno učenje.

Timotej Lemut je doktorski študent teoretične fizike in mladi raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Z veliko vnemo podpira projekt Garaža in navaja razloge, zakaj se je k projekt vključil: “Ker se zavedam pomanjkljivosti trenutnega šolskega sistema, problema računalniške (ne)pismenosti sodobne družbe in pomena kvalitetne izobrazbe na sploh. Rad bi spodbujal znanstveno-raziskovalni odnos do stvari in okolja, timsko delo, proaktiven in pragmatičen pristop do problemov ter s tem ustvaril skupnost ljudi, ki jih bi družilo zanimanje za svet okoli nas, ustvarjanje in inovacijo. ” Nadarjeni mladostniki bodo v Garaži na preizkušnjo postavili svoje ideje, raziskovali osebne zmožnosti ter uresničevali lastne interese.

Zavedamo se, da je subjektivna izkušnja bistvenega pomena in v veliko pomoč pri usmeritvi glede načrtovanja poklicne poti. Navdušenje nad kvalitetno zasnovanim programom bo zagotovilo motivacijo za izdelovanje izdelkov in storitev, ki bodo pripomogli k boljšemu vsesplošnemu bivanju.

Darjo Uršič, zadolžen za elektrotehniko, študira na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Trenutno zaključuje magistrski program elektronike. Na podlagi izkušenj, ki jih je tekom študija pridobil na priznanih svetovnih univerzah, se zaveda unikatnih sposobnosti in potenciala naše mladine. Zdi se, da te ostajajo zatrte. Trudi se širiti spoznanje, da smo sposobni uresničiti vsako idejo, če tudi se ta zdi neuresničljiva.

Glavni namen dejavnosti Garaže je mlade navdušence tehnike navdahniti in motivirati, da začnejo razmišljati, kako lahko prispevajo k napredkom v znanosti in tehnologiji. Naš namen je, da bo Garaža postala središče, kjer bodo mladi raziskovalci pridobili prve izkušnje, navezali prve kontakte in pridobili podporo iz strokovnega okolja ter da se bodo naučili spoprijemati s sodobnimi izzivi, ki jih s seboj prinašata znanost in tehnologija.

V Zavodu BETA skupaj z mentorji pripravljamo projekt za pilotni program, ki se bo za zainteresirane nadarjene osnovnošolce druge triade in dijake začel izvajati že z začetkom letošnjega novega šolskega leta. S strani podjetij je bil zaznan velik interes za zagon projekta.

Podjetja so se dobro odzvala na donacijske prošnje. Ponudili so svojo pomoč tako pri zbiranju opreme za garažo kot tudi za nudenje praktičnega izobraževanja mladih, ki so vključeni v program. V njihovih prostorih se bodo lahko učili dela na malo večjih “mašinah” in opravljali strokovno prakso. Podjetja pozdravljajo povezavo med šolstvom in gospodarstvom, ki jo razumejo kot dolgoročno naložbo v razvoj kadrov.

Področij dela je veliko, zato želimo mladim ponuditi raznolik program. V svoje mentorske vrste zato vabimo naravoslovnotehniške kadre vseh smeri, da se pridružijo ekipi, prispevajo ideje, sodelujejo pri nastajanju inovativnega in perspektivnega projekta. Poleg programa mentorstva si želimo, da bi Garaža postala tudi inkubator idej za nove projekte, priložnosti in druga sodelovanja naravoslovno-tehniškega kadra v Vipavski dolini. “Na voljo imamo prostor in vso potrebno opremo, da nekaj svojega znanja prenesemo na mlajše, hkrati pa, da ta prostor uporabimo tudi za druženje, izmenjavo idej, pogovore o stroki, izkušnjah in mogoče zagon uspešne poslovne ideje, ki jo še ni bilo. Prepričani smo, da bo projekt veliko doprinesel ne samo mladim, pač pa skupnosti nasploh,” o projektu Garaža meni celotna ekipa.

Garaža

 

* Članek je bil prvotno objavljen v tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina - junij 2021

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #mladi, #izobraževanje

Kolofon