Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Spletna mreženja

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina sodeluje pri organizaciji poslovnega mreženja SEEMEET, ki bo 21. in 22. oktobra potekal v digitalni obliki. Že drugo leto zapored se žal ne bomo zapeljali v Bruselj na predstavitev projekta LIFE ViVaCCAdapt, ampak se bomo vseeno spletno predstavili na Evropskem tednu regij in mest. Izvajati so se pričeli tudi trije projekti sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, potrjeni v okviru 4. in 5. javnega poziva LAS Vipavska dolina.

SEEMEET - ODPRTE PRIJAVE NA MEDNARODNO POSLOVNO MREŽENJE

SEEMEET SLOVENIA 2021 je mednarodni B2B mrežni dogodek, ki ponuja edinstveno platformo za povezovanje podjetij iz različnih sektorjev s posebnim poudarkom na podjetjih s področij proizvodnje strojev in kovinskih izdelkov, strojništva, proizvodnje električne opreme ter informacijske in komunikacijske tehnologije.

Namen dogodka je pomagati podjetjem pri širjenju poslovanja na domačem in mednarodnem trgu z organizacijo vnaprej dogovorjenih srečanj, ki bodo na hiter in učinkovit način opredelila skupne interese za nadaljnje sodelovanje. Zaradi trenutnih razmer smo se odločili, da SEEMEET 2021 preselimo na splet. Dogodek bo tako v digitalni izvedbi potekal 20. in 21. oktobra 2021 in bo ponujal tematska predavanja in največ 24 vnaprej organiziranih sestankov v dveh dneh.

SEEMEET ponuja številne priložnosti za mreženje in neformalno druženje. Poleg tega omogoča širjenje znanja in pridobivanja veščin z izbranimi uvodnimi govorci in zanimivimi informativnimi predavanji. Nekaj vtisov z dogodka iz leta 2019 si lahko pogledate na tej povezavi.

Dogodek kot skupni projekt organizira 8 regionalnih razvojnih agencij (med njimi tudi Regijska razvojna agencija ROD) pod vodstvom Razvojnega centra Novo mesto ob podpori slovenskega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javno agencijo.

Eno izmed uglednejših podjetij, ki bo prisotno na letošnjem dogodku SEEMEET 2021, je podjetje TPV AUTOMOTIVE d.o.o. (član Skupine TPV), razvojni dobavitelj, ki deluje na globalnem trgu avtomobilske industrije. Do 31. julija 2021 so odprte zgodnje prijave – kotizacija znaša 99 EUR (brez DDV). Prijavite se lahko tukaj.

SeeMeet<br />
Vir: SeeMeet

 

POTRJENA TRETJA SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS VIPAVSKA DOLINA IN TREH PROJEKTOV

LAS Vipavska dolina je 8. 7. 2021 prejel s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 – 2020. Na podlagi potrjene 3. spremembe je LAS Vipavska dolina upravičen do dodatnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, podukrep 19.2« v višini 63.887,97 EUR.

Na podlagi odločitve skupščine LAS Vipavska dolina, z dne 29. 3. 2021, bodo dodatna sredstva v celoti namenjena doseganju obstoječega tematskega področja ukrepanja 1 – Ustvarjanje delovnih mest, Splošni cilj –  Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti, Posebni cilj – Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, Ukrep – Spodbujanje podjetniških aktivnosti, Kazalnik – Število novih izdelkov ali storitev. 3. sprememba Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina je na voljo na tej povezavi.

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa smo prejeli obvestilo o potrditvi treh projektov. V okviru 4. javnega poziva LAS Vipavska dolina je potrjen projekt upravičenca Občina Ajdovščina s partnerji Ljudsko univerzo Ajdovščina, OOZ Ajdovščina, Pilonovo galerijo in podjetjem Mlinotest d.d. z naslovom »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije«. Vrednost sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj tega projekta znaša 310.000,00 €.

Za manjše projekte pa se je obvestila o potrditvi kar dveh vlog v okviru 5. javnega poziva LAS Vipavska dolina razveselila Ljudska univerza Ajdovščina in sicer za »Kulinarične specialitete iz mesa drobnice«, kjer sodeluje partner Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske in »Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom« v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Ajdovščina-Vipava. Predvidena vrednost sofinanciranja za oba manjša projekta znaša približno 16.000,00 €.

LAS<br />
Vir: Regijska razvojna agencija ROD

AKTIVNOSTI PROJEKTA LIFE ViVaCCAdapt PO ZAKLJUČKU PROJEKTA

S koncem prejšnjega meseca se je zaključilo izvajanje projekta LIFE ViVaCCAdapt. Vendar to ne pomeni, da projekta ekipa počiva. Pridno izvajamo aktivnosti, s katerimi želimo zagotoviti trajnost projektnih rezultatov.

Ena izmed dodatnih aktivnosti, ki smo jo izvedli v okviru projekta je priprava promocijskega filma o sistemu za podporo odločanju o namakanju – SPON, s katerim želimo predstaviti sistem širši zainteresirani javnosti, na ta način pridobiti njihovo zaupanje in spodbuditi zanimanje za vzpostavitev tega sistema po celotni Sloveniji. SPON pa je zasnovan tudi tako, da ga je na podlagi prilagoditev možno prenesti izven meja naše dežele. Film na svojih desetih minutah predstavi najpomembnejše komponente sistema SPON, način delovanja in obvezne osnove za njegovo vzpostavitev. Film je nastal v sodelovanju s projektom EIP PRO-PRIDELAVA.

V marcu smo se s projektom LIFE ViVaCCAdapt prijavili, maja pa smo bili obveščeni, da je bila naša prijava potrjena in bomo tudi letos sodelovali na Evropskem tednu regij in mest, ki se bo odvil že devetnajstič zapored. Dogodek se bo odvijal od 11. do 14. oktobra, tudi tokrat v spletni obliki. Organizatorji so prejeli kar preko 400 predlogov. Naš dogodek z naslovom »Agriculture in transition to a new era« se bo odvijal v obliki krajše delavnice. Ogledali si ga boste lahko 12. oktobra s pričetkom ob 15.30 uri.

Lanski Teden regij in mest je dosegel rekordno število več kot 12.000 udeležencev in 510 dogodkov. To potrjuje dogodek kot ustrezno platformo za razpravo in predstavitev razvoja kohezijske politike EU ter ozaveščanje odločevalcev o stališčih regij in mest ter njihovih praktičnih predlogih za oblikovanje politike EU, kljub pandemiji COVID-19.

Koordinacija in sodelovanje v projektu LIFE ViVaCCAdapt pa nas je spodbudilo, da se kot podporna organizacija pridružimo Konvenciji županov, katere partner je tudi Občina Ajdovščina. Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo – Evropa je gibanje ustanovljeno po sistemu »od spodaj navzgor«, ki združuje občine vseh velikosti in se prostovoljno zavezujejo izvajati cilje EU za podnebne spremembe in energijo s celovitim pristopom k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Evropski teden regij in mest<br />
Vir: https://bowi-network.eu/events/19th-european-week-of-regions-and-cities/

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #ROD, #kmetijstvo, #izobraževanje

Kolofon