Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Evropska sredstva za poplavno varnost reke Vipave

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prvo fazo projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave. Za 7,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija RS za vode v okviru dogovora za razvoj goriške razvojne regije, bo kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov.

V okviru prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne varnosti v porečju reke Vipave bo direkcija za vode poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica.

Z izvedbo projekta bo ustrezne poplavne zaščite deležen 201 prebivalec občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov, so sporočili iz vladne službe.

Del projekta je tudi izdelava celovite hidrološko-hidravlične študije za celotno porečje Vipave. Ko bo ta končana, bodo določeni še ukrepi za drugo fazo projekta in končno ureditev porečja te reke. Izvedeni pa bodo predvidoma v programskem obdobju 2021-2027.

 

* Vir: EU.STA.SI

* Naslovna fotografija: GOV.SI

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #vipavska dolina, #kmetijstvo, #okolje, #vipava

Kolofon