Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Zdrava in kakovostna pitna voda kmalu tudi do Podkraja

Vse je nared izvedbo je ena večjih naložb v oskrbo s pitno vodo na Ajdovskem – gradnjo vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk. Na novo bo na javni vodovod priključenih 400 gospodinjstev. Občina bo s 6,3 milijona evrov vredno investicijo povezala vodovod Hubelj in Skuk ter vodo iz sistema vodovoda Gora pripeljala vse do Hrušice. Dela se bodo pričela že prihodnji mesec.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejela odločitev o sofinanciranju projekta Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk, s katerim bo Občina zagotovila dobrih 17 kilometrov vodovoda in višje standarde pri oskrbi z zdravo pitno vodo za skoraj 17 tisoč prebivalcev. Na novo se bo na vodovod priključilo 400 gospodinjstev.

Za eno izmed največjih investicij v oskrbo s pitno vodo je ajdovska občina uspela iztržiti dobre tri milijone evropskih sredstev, pol milijona bo prispevala država, 2,7 milijona pa dodal občinski proračun. V okviru projekta bo zgrajen nov vodohran pri vodarni Hubelj z zmogljivostjo do 3000 kubičnih metrov vode, 2,8 kilometra dolg vod bo povezal vodarno pri Hublju in zajetje Skuk nad Lokavcem, speljan pa bo tudi nov cevovod od Cola do najbolj vzhodnega dela občine. Nova investicija bo veliko doprinesla predvsem prebivalcem KS Podkraj – zagotovila bo zdravo in kakovostno pitno vodo prek navezave na vodovod Gora in zajetji Skuk ter Hubelj. Voda bo speljana vse do Stare pošte v zaselku Hrušica.

Projekt je bil z vidika projektne in tehnične zasnove izjemno zahteven in obsežen, pove vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Janez Furlan, ter ob tem pojasnjuje: »S to investicijo bomo uspeli zagotoviti dovoljšne zaloge pitne vode tudi v primeru okvar v vodarni, hkrati pa se bo optimiziralo delovanje vodarne – nadvse pomembna je tudi povezava Hubelj Skuk v skupni sistem, še posebej v primeru izpada ali onesnaženja … Zdravo pitno vodo pa bomo pripeljali tudi na območje KS Podkraj, kjer se ljudje s pitno vodo oskrbujejo iz več krajevnih vodovodov, ki so delovno v upravljanju lokalnih vodnih skupnosti in zasebnikov, delno pa javnega podjetja.« Občina mora zgolj še končati postopek izbire izvajalca, pričetek del je predviden prihodnji mesec.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Geago.si

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #podkraj

Kolofon