Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščina ohranja status Mladim prijazna občina

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil slovesnost ob podelitvi certifikata in 10-letnici programa Mladim prijazna občina. Ob tej priložnosti je Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina vročil Zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med mladimi in občino.

Predsednik Borut Pahor je uvodoma izrekel zahvalo županjam in županom tistih občin, ki so bile danes nagrajene za svojo posebno naklonjenost mladi generaciji. Nato pa je v nagovoru izpostavil trud občin, da bi obdržale mlade ljudi doma. "To prizadevanje na ravni lokalne skupnosti res lahko vidimo," je dejal predsednik ter obenem poudaril še, da so se razvojne politike občin, ki v svojih programih naslavljajo izzive mlade generacije, izkazale kot uspešne razvojne politike.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina je včeraj na novo prejelo sedem občin: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mežica, Občina Ormož, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Semič in Občina Sežana.

Mladim prijazna občina 2021

Ajdovščini je že drugič od leta 2013 uspelo ohraniti certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje  Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina, naša občina že več let načrtno ureja mladinsko področje z ukrepi, ki mladim omogočajo čim hitrejše osamosvajanje. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih. Občina Ajdovščina na področju mladih z nekaterimi ukrepi prednjači celo v državnem merilu. Veliko pozornosti namenja aktivni participaciji mladih ter spodbuja mlade k vključevanju v lokalno skupnost. S subvencioniranjem komunalnega prispevka, stanovanjskih kreditov in spodbudami za zaposlovanje mladih ustvarja vzpodbudne pogoje za bivanje. Veliko teženj namenja tudi povezovanju izobraževalnih ustanov z lokalnim gospodarstvom. Podeljujejo se tudi občinske štipendije, mladi pa imajo možnost opravljanja počitniškega dela v občinskih javnih zavodih. Mladi veliko koristnih informacij najdejo tudi v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih, ki že desetletje skrbi za ustvarjalno okolje na področju mladinske dejavnosti. Mladim nudi številne priložnosti, jim izkazuje podporo in spodbuja pri uresničevanju njihovih idej.

Ajdovščina mladim prijazna občina 2021

S podaljšanjem certifikata Mladim prijazna občina se je Občina Ajdovščina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zavezala, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Ob ponovnem certifikatu Mladim prijazna občina je naša občina prejela še drevo – lipo. Simbol, s katerim bo mladim omogočena rast in razvoj v uspešno in mladim naklonjeno prihodnost. Priznanja za uspešno delo na področju mladih se je razveselil tudi župan Tadej Beočanin in izpostavil: »Mladi so najpomembnejši razvojni potencial družbe, zato mora  v vsaki lokalni skupnosti obstajati interes, da se mladim omogoča vzpodbudne pogoje za čim prejšnje osamosvajanje. Naša lokalna skupnost temelji na aktivni participaciji in nudi številne možnosti soodločanja in s tem oblikovanja skupnosti, v kateri živimo. Na ta način se razvija in oblikuje tudi mladinska politika v skupnosti, ki mlade navaja na aktivne, odgovorne in samostojne osebe, da bodo v prihodnosti sposobni uresničevati vse svoje talente

 

* Vir in fotografije: Urad predsednika republike Slovenije & Občina Ajdovščina & Tamino Petelinšek (STA)

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi

Kolofon