Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Začela se je gradnja 6,3 milijona evrov vredne naložbe v izboljšanje oskrbe s pitno vodo v ajdovski občini

Občina Ajdovščina je začela z izvedbo trenutno največje naložbe, vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk. Gre za projekt, ki bo povezal vodarno pri izviru reke Hubelj in zajetje Skuk nad Lokavcem ter vodo iz sistema vodovoda Gora, projekt pa obenem vključuje še nov cevovod od Cola do Hrušice. Projekt mora biti zaradi deleža evropskih sredstev končan do konca leta 2023.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v mesecu septembru 2021 odobrili evropska sredstva za projekt »Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk«. Projekt bo zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo za skoraj 17 tisoč prebivalcev v občini Ajdovščina, od tega se bo število oseb, ki bodo na novo priključene na javni vodovodni sistem, povečalo za skoraj 400. Novozgrajeni vodovodni sistem bo dolg dobrih 17 kilometrov, vključeval bo tudi novogradnjo treh vodohranov in štirih črpališč, postavili pa bodo tudi pet razbremenilnikov. Projekt, ki velja za eno največjih naložb v občini Ajdovščina, se je začel izvajati že lansko jesen, zaključen pa bo predvidoma do konca leta 2023.

Skuk 2022

Gre za projekt, ki bo povezal vodarno pri izviru reke Hubelj in zajetje Skuk nad Lokavcem ter vodo iz sistema vodovoda Gora, vključuje pa še nov cevovod od Cola do Hrušice. Od vodarne pri izviru Hublja bodo do zajetja Skuk nad Lokavcem zgradili vod, s katerim bodo povezali vodna vira Hubelj in Skuk ter vodovodna sistema Hubelj in Gora.

Skuk 2022

Celoten projekt je ocenjen na 6,3 milijona evrov od tega je dobre tri milijone občina Ajdovščina pridobila iz evropskih sredstev, pol milijona bo primaknila država, 2,7 milijona evrov pa bo šlo iz občinskega proračuna. Naložba bo zagotovila dovolj velike zaloge pitne vode tudi v primeru okvar v vodarni, hkrati pa bodo z novim sistemom optimizirali delovanje vodarne, ki trenutno ob veliki porabi vode deluje na robu zmogljivosti. Za zanesljivejšo oskrbo bo potrebno zagotoviti nov vodohran, volumna 3000 m3, ki se bo napajal iz obstoječe vodarne. Vodohran bo zgrajen tako, da bo zagotavljal čim manjše toplotne izgube in preprečeval možnost zamrzovanja in pregrevanja.

Skuk 2022

Pripravljalna dela, posek območja, so se začela tudi nad zaselkom Slokarji, kjer bo potekala trasa cevovoda za povezavo sistema Hubelj in Skuk z ustreznim črpališčem. V nadaljevanju projekt obsega še ureditev oskrbe s pitno vodo za vasi Višnje, Bela in Podkraj z navezavo na vodovodni sistem Gora. Do konca leta 2024 pa bodo izvedeni še priključki na vodovod v Višnjah in Podkraju.

Skuk 2022

Izvajalec - domače gradbeno podjetje Stopar je bilo izbrano na podlagi visokih kriterijev, ki jih je postavila Občina Ajdovščina. Sočasno z vodovodom občina ureja tudi kanalizacijsko mrežo v Podkraju.

Dela se sicer opravljajo na zelo priljubljeni in obljudeni požarni poti od izvira Hublja naprej proti Stari babi in ostalim kotičkom nad Ajdovščino, zato previdnost ne bo odveč.

Skuk 2022

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #okolje, #Gora

Kolofon