Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Začela se je gradnja poslovne cone Pod Fructalom

Kmalu po začetku leta 2022 se je tik ob ajdovski obvoznici, nasproti bencinske črpalke MOL, začela gradnja nove poslovne cone v Ajdovščini. Poslovna cona Pod Fructalom bo v celoti komunalno opremljena, območje pa bo pridobilo tudi novo krožišče.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je tudi za opremljanje poslovne cone Pod Fructalom ajdovska Občina uspela pridobiti evropska in državna sredstva, Na območju, ki leži na vzhodnem delu ajdovske obvoznice, bo poleg komunalne infrastrukture zgrajeno tudi krožno križišče, ki bo omogočilo uvoz z obvoznice.

Pod Fructalom 2022

Skupaj s komunalnim opremljanjem zemljišča pa se je začela tudi že gradnja poslovnih objektov. Na tem območju stroji že brnijo za poslovne prostore Mehanizacije Miler d. o. o. Nadalje je v načrtu še opremljanje komunalne cone Rusne v bližini trgovskega centra Supernova. Gre pa h koncu opremljanje poslovne cone Mirce-jug, kjer je postavljena komunalna infrastruktura, vključno z vodovodnim, elektro, plinskim in telekomunikacijskim omrežjem in javno razsvetljavo. Zgrajena je tudi nova dostopna cesta s pločnikom in vsa potrebna prometna infrastruktura.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo

Kolofon