Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Projekt VIPava se nadaljuje tudi v letu 2022

Projekt VIPava, v katerem kot projektni partner sodeluje tudi Občina Ajdovščina, je sicer podaljšan do konca septembra 2023. Konec septembra 2021 pa so se zaključila zadnja gradbena dela na štirih, za ribe neprehodnih pregradah, na vtočnem delu Novakove mlinščice ter na območju nekdanjega meandra Vipave pri vasi Dolenje.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je v preteklosti imela reka Vipava vse značilnosti nižinskih rek – obilo meandrov, stranskih rokavov in prodnih otokov. Njena struga je bila nasploh izredno razgibana in razvejana. Danes je tovrstno podobo reke mogoče občudovati le še na avstro-ogrskih zemljevidih. Vipava je bila namreč od tistih časov večkrat regulirana, zadnjič se je to zgodilo v 80. letih 20. stoletja. Tekom regulacij se je strugo izravnalo, njene brežine obložilo s kamnom, večino nekdanjih okljukov pa zasulo z zemljo.

VIPava 2022

Posledično se je izgubila tudi biotska diverziteta območja. Takšen primer predstavlja tudi območje nekdanjega okljuka Vipave pri Dolenjah, na katerem so v okviru projekta VIPava na novo izkopali in sonaravno uredili stranski rokav. Na območju posega stoji tudi informativna tabla, kjer je mogoče izvedeti več o ureditvi stranskega rokava in njegovem pomenu za biotsko raznovrstnost območja ter tudi o tem kako se je skozi leta podoba struge spremenila.

Pregade reka Vipava 2022

Boljše pogoje pa prihodnost prinaša tudi prebivalcem reke Vipava. Predvsem ribam. V realnosti večina sladkovodnih rib na preskakovanje ovir ni prilagojena ter jim že manjši prag pomeni neprehodno oviro. Več takšnih omejitev se je do nedavnega nahajalo tudi v zgornji Vipavski dolini, dve od teh prav na Ajdovskem. V letu 2021 se je v okviru projekta VIPava eno od pregrad preoblikovalo v serijo pragov (t. i. Pregrado 1), ob drugi (t. i. Pregradi 2) pa se je za prehajanje uredilo ribjo stezo. S pomočjo novourejenih pregrad se bodo ribe zdaj lažje selile po strugi Vipave, predvsem v spomladanskem času, ko potujejo na drst v zgornji tok reke in njene pritoke. Ureditev pregrad bo tako pozitivno vplivala na večjo biotsko pestrost reke in porečja.   

Novakova mlinščica 2022

Stranski rokavi predstavljajo pomemben element nižinskih rek. Tok v stranskem rokavu je šibkejši kot v glavni strugi, kar omogoča rast več vodnih rastlin, ki nato dajejo zavetje in hrano manjšim vodnim organizmom, npr. številnim dvoživkam, plazilcem in žuželkam. V njih se drstijo tudi nekatere vrste rib, še posebej pa so pomembne za odraščanje ribjih mladic, saj si tu lažje najdejo zavetje in vire hrane. V okviru projekta VIPava se je za vtokom v Novakovo mlinščico zgradil prodni zadrževalnik, ki bo preprečeval zaprojevanje mlinščice dolvodno. 

 

* Vir: Občina Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #vipavska dolina, #okolje

Kolofon