Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Koraki v podjetništvo

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v začetku februarja organizira delavnico za podjetnike, s tematiko učinkovitega digitaliziranja proizvodnih procesov. Ker je podjetništvo potrebno spodbujati že od mladih nog, v okviru projekta LAS Vipavska dolina »Spodbujanje inovativnega in kreativnega razmišljanja med mladimi – MLIN« organiziramo STARTUP vikend. Ob zaključku leta pa je LAS Vipavska dolina pripravila tudi kratko predstavitev zaključenih projektov ter projektov v izvajanju.

DELAVNICA: KAKO UČINKOVITO DIGITALIZIRATI PROIZVODNE PROCESE?

Vljudno vabljeni na delavnico na temo »Kako učinkovito digitalizirati proizvodne procese?«, ki bo potekala v četrtek, 3.2.2022, s pričetkom ob 9.00 uri. Delavnica je namenjena podjetjem, ki razmišljajo o digitalizaciji procesov. Predstavljene bodo dejanske zmožnosti sodobne tehnologije, dodana vrednost in optimalne poti na poti digitalne transformacije. Zanimali nas bodo sodobni trendi in Industrija 4.0, pomen integracije in povezljivosti sistemov, zajem podatkov v realnem času kot temelj digitaliziranih proizvodnih procesov in digitalizacija kot sredstvo za dvig produktivnosti. Poleg tega pa bodo predstavljene tudi priložnosti za pridobitev sredstev v okviru razpisov.

Predaval bo Marko Mandelj iz podjetja Kolektor Sisteh d.o.o., ki ima več kot 30-letne globalne izkušnje s področja digitalizacije in sistemov vodenja proizvodnih procesov. V okviru svoje dejavnosti vzpostavlja partnerstva s podjetji in jim pomaga na poti digitalizacije proizvodnih procesov. Dogodek bo potekal v veliki sejni sobi OOZ Ajdovščina (Vipavska cesta 4). Za udeležbo je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca.

Spot delavnica<br />
Vir:  Regijska razvojna agencija ROD

STARTUP VIKEND

Regijska razvojna agencija ROD bo okviru projekta LAS Vipavska dolina »Spodbujanje inovativnega in kreativnega razmišljanja med mladimi – MLIN«, izpeljala STARTUP vikend, namenjen srednješolcem na območju občin Ajdovščina in Vipava. Mladi, ki se bodo udeležili STARTUP vikenda bodo pridobili osebne izkušnje in se spoznali z orodji ter produkti, ki jim bodo dodali vrednost na trgu. Poučili se bodo o razvoju lastnih podjetniških idej in se ob tem seznanili s pomembnimi elementi timskega dela, spodbudili svojo ustvarjalnost, pokazali inovativnost in spoznali gradnike podjetništva. Pri delu jim bodo pomagali izkušeni podjetniški strokovnjaki, na voljo jim bodo tudi vsi potrebni pripomočki in učna gradiva. Soočili se bodo z delom v majhnih skupinah, pri tem pa bodo začutili proces delovanja v prijetnem in spodbudnem okolju.

STARTUP vikend je standardiziran format razvoja kompetenc podjetnosti in podjetniškega razmišljanja. Poteka v obliki tridnevnega dogodka, v okviru katerega mladi skupinsko razvijajo podjetniške priložnosti. Poudarek je na razumevanju uporabnikov / kupcev, definiranju rešitve in prototipiranju ter testiranju izbrane rešitve. Ekipe aktivnosti opravljajo predvsem na terenu, na lokaciji dogodka pa imajo možnost posvetovanja z mentorji. Ključne metode dela so vitko inoviranje in dizajnerski pristop. Moderatorji na primerih iz prakse približajo metode dela udeležencem ter tekom dogodka podajo konkretne napotke, kako jih uporabljati.

Regijska razvojna agencija ROD je na dogodek STARTUP vikend uspela privabiti priznanega mentorja dr. Blaža Zupana, ki je zaposlen kot docent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Deluje na področju svetovanja tako velikim podjetjem kot podjetnikom začetnikom s področja inovativnosti, analiz domačega in mednarodnega trga, poslovnih priložnosti, trženja, financiranja in iskanja novih idej pri razvoju izdelkov in storitev s pomočjo ti. »Design thinking-a« (dizajnersko razmišljanje) in »Lean« (»vitkih«) metod.

Blaž Zupan<br />
Vir: RRA ROD Ajdovščina

PREDSTAVITEV PROJEKTOV LAS VIPAVSKA DOLINA

LAS Vipavska dolina je v vlogi vodilnega partnerja Regijske razvojne agencije ROD doslej objavil 5. javnih pozivov za izbor projektov, tri razpise sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in dva iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zadnji štirje razpisi so bili objavljeni v prvi polovici leta 2020, razdeljeni pa so bili na manjše in standardne operacije. Ob pregledu stanja projektov ob zaključku leta 2021 so na območju občin Ajdovščina in Vipava zaključeni štirje projekti, deset pa jih je v izvajanju in se bodo predvidoma zaključili v letu 2022, oziroma v letu 2023.

Prijavljali smo se tudi na projekte sodelovanja in sicer na 4. in 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer smo z dvema projektoma bili tudi uspešni. Prijavili in zaključili smo tudi projekte sodelovanja sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki pa so že vključeni v izvajanje v okviru pripravljene strategije lokalnega razvoja. V letu 2021  smo zaključili dva projekta sodelovanja, »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« ter »Pot miru – dediščina prve svetovne vojne«. Trenutno pa se izvajata še dva projekta sodelovanja, »Kolesarska veriga na podeželju« in »Tržna znamka Vipavska dolina«. Kot Regijska razvojna agencija ROD izvajamo projekt LAS Vipavska dolina »Spodbujanje inovativnega in kreativnega razmišljanja med mladimi – MLIN«, dva projekta LAS pa nameravamo še prijaviti v letu 2022.

Vabljeni k ogledu kratke predstavitve projektov LAS Vipavska dolina.

Med drugim je LAS Vipavska dolina na izredni seji skupščine potrdil 4. spremembo Strategije lokalnega razvoja, kjer je dodatek sredstev dodeljenih za izvajanje projektov v letih 2023-2025 namenil izvajanju ukrepa 19.4 oz. za delovanje LAS, večji del sredstev pa za izvajanje ukrepa 19.2 oziroma za izvajanje projektov za uresničevanje strategije območja.

Polovica sredstev za izvajanje projektov je bila dodana na ukrep »Razvoj, povezovanje in promocija programov za pospeševanje vključevanja ranljivih skupin v družbo in na trg dela«, preostala polovica pa na ukrep »Podpora aktivnostim za spoznavanje in ohranjanje okolja«.

Predstavitev projektov LAS Vipavska dolina<br />
Vir: RRA ROD Ajdovščina

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD.

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #kmetijstvo, #izobraževanje, #okolje

Kolofon