Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Jože Munih: »v Ajdovščini lahko dobro vodo najdete v Žapužah«

Prehodili smo nekaj težkih časov in zgleda, da jih je še nekaj (celo težjih) še pred nami. Vse bolj se govori o samooskrbi, o zdravem načinu življenja in povezovanju z naravo. Naši predniki so naravo dobro poznali. Vedeli so, kje so dobre (energijske) točke in znali so razlikovati dobre in slabe izvire vode. Vedeli so celo, katera voda je zdravilna in tudi kaj zdravi. Več pa v spodnjem pogovoru z Jožetom Munihom, raziskovalcem vodnih izvirov in starih svetišč.

Žal je veliko znanja že šlo v pozabo, vendar so na srečo še ljudje, ki iščejo pozabljena znanja prednikov. Eden takih raziskovalcev znanja naših prednikov je tudi Jože Munih, inženir strojništva, raziskovalec vodnih izvirov in starih svetišč, geomant ter radiestezist, ki že dolga leta raziskuje naravo in njene skrivnosti. Popisal in obhodil je že več kot 5000 izvirov in kar 300 je takih, za katere pravi, da so zdravilni in je o njih pisal tudi v svoji knjigi Zdravilni vodni izviri. Nekaj teh izvirov je popisal tudi v Vipavski dolini, vendar jih je še nekaj žal neraziskanih.

Jože, vsi vemo, da je voda osnovi gradnik našega življenja in da življenje brez vode skoraj ni mogoče. Vendar. Ali se zavedamo, kakšno vodo pijemo? Na etiketah proizvajalcev različnih izdelkov lahko preberemo, koliko sladkorja vsebuje, koliko kalorij. Smo pri vodi tudi dovolj natančni, ker voda iz pipe nima etikete?

Dejansko predstavlja voda kar 70 %  našega telesa. Sestava možganov je celo preko 90% vode. To nam pove, kako pomembna je voda za naše telo. Brez vode naš obstoj ali življenje ni mogoče in naše celice za obstoj potrebujejo čisto vodo. Naši predniki so skozi izkušnje vedeli, katera voda pride iz globljih zemeljskih plasti dovolj očiščena. Vedeli so tudi ali voda na izviru vsebuje še informacije (energijo), ki našemu telesu pomagajo k dobremu počutju in zdravju. Zato so nekoč zelo dobro poznali dobre izvire.

V zadnjih letih je bil sprejet zelo strog pravilnik o pitni vodi, ki se nanaša na oskrbo z vodo. Največkrat je moteča prisotnost bakterij eserihija coli, ki so živalskega ali človeškega izvora. Te ob večjih padavinah na apnenčnih terenih lahko pridejo v stik tudi z vodo v globini. Na kontrolah vode se to seveda zazna, kar ima za posledico sledenje pravilnikom in posledično popravljanje kvalitete vode z dodajanjem klora v vodo. Vendar je treba vedeti, da imajo bakterije eserihija coli okrog šestdeset vrst sevov, vendar je samo pet sevov te bakterije škodljivih za naše telo. Tega pa zavodi na analizah ne analizirajo.

Vode z dodatkom klora zakisajo telo, klor se z delci v vodi veže v rakotvorne snovi. Taka voda je mrtva voda, kajti v njej so ubiti vsi organizmi in energijski zapisi, ki jih telo potrebuje. Zagotovo nismo dovolj natančni, ker se ne zavedamo, da s pitjem tako popravljene vode vnašamo v telo tudi nekaj slabega.

Kaj pa voda iz plastenk oziroma ustekleničena voda in kako k temu pomagajo filtri za vodo?

Ja, vsa ta dejstva je spretno izkoristila komerciala in takoj ponudila čisto vodo v plastičnih steklenicah. Tudi ta voda je mrtva voda, poleg tega pa se tudi iz plastike izločajo v vodo škodljive snovi.

Naprava za filtriranje vode je v primeru prevelike onesnaženosti smiselna. Naprave, ki naj bi vodo energijsko ponovno obogatila, pa doslej niso pokazale dobrih rezultatov. Le narava ima sposobnost vodo energijsko obogatiti in energiji dati zelo visoko prodornost, da prodre do celic našega telesa.

Kaj je torej v izvirski vodi?

Narava nam nudi vodo, kot jo potrebujemo. To ni samo H2O, brez barve, okusa in vonja. V izvirski vodi najdemo tudi mikroorganizme in minerale. Le tako je voda tudi električno prevodna in prevodna za vse signale iz telesa do možganov. Če ta voda nima mineralov, ni prevodnosti in delovanje možganov postane onemogočeno. Zato so včasih komu rekli, da nima nič soli v možganih.

Jože Munih vode 2022

Zakaj je pitje žive izvirske vode tako pomembno? Kaj ima, česar voda iz pipe in iz plastenke nimata?

Voda, ki se v globini zemlje pretaka preko kamnin z visoko energijsko vrednostjo, ima sposobnost, da si te energije zapomni. Molekule vode se oblikujejo v tako imenovane spominske klastre oziroma skupke. Taka voda pride na izviru obogatena z energijo in ko jo popijemo, ta preda energijsko informacijo vodi našega telesa. Ko smo energijsko obogateni, ima naše telo več moči, kar vpliva na boljše počutje ali celo ozdravljenje.

Niso pa vsi izviri zdravilni? Kako ločite zdravilne in ne zdravilne, in zakaj jih poimenujemo zdravilne?

Naši predniki so živeli v povezanosti z naravo. Včasih vodovodnega omrežja ni bilo in vsak je poznal vodne izvire v svoji okolici. Iz izkušenj so vedeli, katera voda je dobra za pitje in kakšne zdravilne lastnosti ima. Zanimivo je dejstvo, da so za slabe vode rekli, da ni dobra za pitje, ker po njej postaneš zaspan. Dejansko taka voda energijo telesa zmanjša.

Naši predniki so imeli izostren čut, s katerim so lahko prepoznavali vodo. Mi si pri odkrivanju vod pomagamo s pomočjo radiestezije oziroma z nihalom. Merilnih instrumentov za ta namen še ni.

Po Sloveniji in izven meja ste izmeril in preveril kar nekaj dobrih vod. Kako stojimo pa z zdravilnimi vodami v Ajdovščini oziroma širšem Vipavskem?

Področje vaše doline je s tega vidika pravzaprav slabo raziskano. Zato upam, da bomo mogoče s tem zapisom spodbudili ljudi, da nam sporočijo, kje se nahaja še kakšen dober izvir.

Med starejšimi ljudmi in tistimi, ki so blizu narave, je še vedno veliko informacij o lokacijah vodnih izvirov in tudi o tem, katerim izvirom so dajali večjo pozornost. Te informacije so zelo dobrodošle za nadaljnje delo. V gornjem Posočju se je dobro obneslo tudi sodelovanje z dijaki osnovnih šol, kar bi lahko bila praksa tudi pri vas, če bi bil seveda interes.

Nekaj vod ste vseeno odkrili. Kam gremo lahko domačini po dobro izvirsko vodo?

Kot sem že omenil, sem to območje zelo malo raziskoval. Prav v Ajdovščini lahko dobro vodo najdete v Žapužah, ki ima 300.000 enot po Bovisu. Pot me je peljala na Erzelj, kjer imajo kar tri dobre izvire, in sicer Zlata jama, ki ima 400.000 enot in deluje predvsem na področje prebavil, Uštje ima 200.000 enot in deluje na vse čakre, ter Pod pajšto s 300.000 enotami, ki tudi deluje na področje prebavil.

Obiskal sem tudi nekaj drugih izvirov, ki pa se niso izkazali kot zdravilni. So pa zagotovo dobra alternativa vodi iz pipe.

V bližini je dobra voda v Skavnca na Sveti Gori, poudaril pa bi tukaj še Grofovo vodo na Tolminskem, kot doslej izmerjeno energijsko najmočnejšo (2 mio enot po Bovisu), ker je celo več kot voda iz Lurda.

Jože Munih vode 2022

Ko govorite o vodi, omenjate njeno moč in prodornost in tukaj uporabljate merilo po Bovisu. Lahko pojasnite, kako sploh izmerite moč vode in zakaj ta voda blagodejno deluje na telo. Vsaka voda ima tudi svoje delovaje na čakre - je torej smiselno piti tisto vodo, ki nas bolj podpira?

Določanje energijskih lastnosti vode poteka po radiestezijski metodi merjenja z radiestezijskim nihalom in posebnimi podlogami. Pri obisku vodnega izvira se merilec energijsko poveže s prostorom in potem najprej z nihalom preveri urejenost energij v vodi. Če v vodi ni zaznanih negativnih vplivov, se nadaljuje z meritvami. Prvi pomembni podatek je količina energij v vodi. Meri se v enotah po Bovisu. Vode, ki imajo energijsko vrednost nad 150.000 enot po Bovisu, štejemo med vode, ki imajo dovolj veliko zdravilno moč, da v telesu nekaj naredijo.

Cel spekter meritev zajema še merjenje prodornosti energij in delovanje na področje čaker – energijskih centrov našega telesa. Poudarjeno delovanje na posamezne čakre nam dajo sporočilo na katere organe energija v vodi zdravilno deluje. Poleg tega so potrditve o pravilnosti meritev z radiestezijo tudi ustna izročila in povratne informacije uporabnikov vode iz posameznega izvira.

Ali z nihalom lahko preverite tudi neoporečnost vode?

V naših krajih je mišljena predvsem bakteriološka čistost vode. Zelo izkušen radiestezist lahko oceni tudi to. Vseeno pa se priporoča, da se to prepustiti institucijam, ki so za to opremljene in usposobljene.

Če se odpravimo po izvirsko vodo - koliko časa jo lahko hranimo in kakšen način, da ne bo izgubila svojih lastnosti?

Vodo je najbolje zajemati v stekleno posodo in jo hraniti v temnem in hladnem prostoru. Dolžina hranjenja je odvisna od vsake vode posebej. Odvisno od tega, koliko organizmov vsebuje. Ko se prične razkroj – oksidacija organizmov v vodi, se voda prične kvariti. Vodo iz izvira Grofove vode lahko hranimo tudi več mesecev. Običajno pa vsako vodo lahko hranimo vsaj en teden.

Jože Munih vode 2022

Kot vem, izvajate delavnice, na katerih učite dela z nihalom in iskanja, ne samo dobrih vod, tudi dobrih in energetsko močnih točk v naravi. Boste kakšno tako delavnico izvedli tudi v naših koncih?

Ja, z veseljem. Trenutno se dogovarjamo za izvedbo take delavnice. Vaših koncev še nisem zares pregledal in popisal, zagotovo pa nosijo veliko informacij. Če bi se oblikovala skupina radovednežev, bi lahko skupaj odkrivali tako izvire kot tudi druge energije v naravi. 

Narava je bogata tudi z energijsko zelo močnimi megaliti, ki so jih naši predniki tudi poznali in častili. In poznam čudovit in energijsko močan megalit, ki se skriva tik nad Ajdovščino. Tudi to se učimo na delavnicah. Skratka, narava je čudovita umetnica in učiteljica. Od nje se učimo in del tega znanja bom z veseljem prenesel tudi na vas skozi začetni tečaj radiestezije.

Bi pa povabil vse radovedne, da se pridružijo študijskemu krožku pod imenom Reka in Ljudje, ki bo potekal pod okriljem Ljudske univerze in kjer bom sodeloval tudi jaz. Namen krožka je, da se ponovno seznanimo z vrednostjo vode, njenim pomenom za okolje in ljudi. Skupaj se bomo podali na raziskovanje in merjenje izvirskih vod, ki jih bomo našli.

 

* Fotografije: Jože Munih Arhiv

 

Kristina Petrović

#ajdovščina, #novice, #intervju, #vipavska dolina, #zdravje, #okolje

Kolofon