Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

V Vipavskem Križu predstavitev knjige Anatomija stilov vina

V sredo, 1. junija, ob 19.30 uri, bo v grajski kleti v Vipavske križu potekala predstavitev knjige Anatomija, avtorja Dr. Dejana Bavčarja. Knjiga je namenjena ljubiteljem vina, vinarjem, someljejem, pokuševalcem in drugim poznavalcem. V njej so enostavno pojasnjene podobnosti in razlike med stili vin v povezavi s tradicionalnimi in sodobnimi postopki pridelave. Te je avtor ciljno povezal z njihovimi vplivi na senzorične lastnosti vina in predstavil pričakovane senzorične lastnosti vseh najpomembnejših stilov mirnih vin, ki jih najdemo v prodaji pri nas in v svetu.

Anatomija stilov vina prinaša vinarjem, izkušenim poznavalcem in ljubiteljem najsodobnejše informacije, spoznanja in pojasnila o pridelavi in lastnostih sedmih prepoznavnih stilov mirnih vin ter pojasni povezave senzoričnih lastnosti vina s tehnološkimi postopki njihove pridelave.

Avtor knjige Dr. Dejan Bavčar je predstojnik Centralnega laboratorija na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Centralni laboratorij je vodilni laboratorij na področju agrokemije in enologije v Sloveniji. Po standardu standardu SIST EN ISO/IEC 17025 je akreditiran na področju preskušanja. Dr. Bavčar je tudi dolgoletni vodja in odgovorni analitik Enološkega laboratorija, ki je v okviru Kmetijskega inštituta Slovenije pooblaščen za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Zadolžen je za vodenje in nadzor fizikalno-kemijskih in senzoričnih analiz v postopku izdaje odločb za promet z vinom, vpeljavo in akreditacijo novih metod ter izvedbo postopkov skladno z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17025 in ISO 9001.

Dr. Dejan Bavčar 2022

V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z razvojem analitskih metod za določanje spojin vina in z vplivom različnih tehnoloških postopkov pridelave na kemijsko sestavo in senzorično kakovost vina. V raziskovalno delo se vključuje kot član programske skupine Trajnostno kmetijstvo.

Je tudi aktiven sodelavec pri pripravi in izvedbi domačih in mednarodnih projektov, povezanih s pridelavo grozdja in vina ter predavatelj in mentor študentom ter predavatelj na delavnicah v okviru izobraževanj pokuševalce vina za vinogradniško-vinarska društva.

Rezultate svojega dela je objavil v številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih člankih, ter na domačih in mednarodnih konferencah. Širši javnosti je poznan predvsem kot avtor dveh izdaj uspešne strokovne monografije Kletarjenje danes in priročnikov, povezanih s pridelavo vina.

 

* Vir in fotografija: Revija Vino

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #literartura, #vipavskikriž, #kmetijstvo, #izobraževanje, #okolje

Kolofon