Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Novih 280.000 evrov evropskih sredstev za sonaravno pridelano hrano iz Vipavske doline

»Prehod na sonaravno oskrbo s hrano« je nov projekt, katerega nosilka bo Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina, ki bo skupaj s še dvema LAS-oma iz Severne Primorske ter LAS Zeleni trokut iz Hrvaške spodbujala lokalno samooskrbo in potrošnjo sonaravno pridelane hrane. Projekt se prične jeseni in bo trajal dobri dve leti.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je temeljni cilj novega projekta LAS sodelovanja je okrepiti lokalno samooskrbo in potrošnjo ekološko in biodinamično pridelane hrane z ozaveščanjem kupcev skozi številne dogodke ter spremembo nakupnih navad potrošnikov. Izhodišča za vzpostavitev kratke oskrbne verige s sonaravno hrano bodo razvita na osnovi strateškega povezovanja obstoječih in potencialnih lokalnih ponudnikov, društev, lokalnih skupnosti ter izobraževalnih in razvojnih ustanov.

Na območju LAS Vipavska dolina bodo pri izvajanju projekta sodelovali LAS Vipavska dolina – Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, kot vodilni partner projekta, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje ''Ajda'' Goriška, Ekološka kmetija Ipavec ter Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina. Občina Ajdovščina bo v okviru projekta za otroke s posebnimi potrebami ter druge osnovnošolske otroke skupaj z OŠ Danila Lokarja Ajdovščina uredila didaktični vrt, Osnovna šola Dobravlje pa bo pridobila novo opremo za izvajanje čebelarskega krožka. Projekt bo omogočil tudi zagotovitev dodatne opreme za predelavo sadja, zelenjave in zelišč v okviru Učnega centra Brje, kjer bodo potekala številna strokovna srečanja za ozaveščanje in dvig kompetenc o ekološkem in biodinamičnem kmetovanju in predelavi hrane.

Izhodišče za uresničitev projekta treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAS Zeleni trokut iz Hrvaške, je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, predstavlja temeljno vodilo projekta, izpostavljajo sodelujoči: »Le s sonaravnim kmetovanjem lahko ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.« Razlogi za šibko oskrbo prebivalstva s sonaravno hrano so  večplastni in se navezujejo tako na segment ponudbe in povpraševanja kot tudi na strateško načrtovanje samooskrbe s sonaravno hrano. Ključni cilji projekta sodelovanja LAS so  omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano ter povezati pridelovalce in predelovalce ter vzpostaviti kratke oskrbne verige in mreže promocijskih točk. Ob vsem tem bo projekt ozaveščal o vplivu sonaravne hrane za zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih. Projekt se prične jeseni in bo trajal 27 mesecev, zanj so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja partnerji projekta skupaj  dobili odobrenih dobrih 280.000 evrov, od tega Občina Ajdovščina dobrih 75.000 evrov.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Ekološka kmetija Ipavec Branik

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #vipavska dolina, #ROD, #kmetijstvo, #izobraževanje

Kolofon