Lokalne Ajdovščina – 18. 11. 2021

Se bo pri Slejkotih vendarle začelo graditi?

Na zadnji seji Občinskega sveta Ajdovščina je bilo govora tudi o novi stanovanjski pozidavi, na območju Slejkotov, ki ležijo na obrobju mesta ob cesti Ajdovščina-Col. Območje zajema 1.27 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. Za gradnjo se zanima investitor, ljubljansko podjetje DIOSA invest, ki želi še pred koncem letošnjega leta vložiti prošnjo za pridobitev gradbenega dovoljenja.