Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 28. 2. 2022

Projekti sodelovanja

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v mesecu februarju na razpis za projekte sodelovanja oddala 4 projektne vloge. Ravno tako se je timsko delo osnovnošolcev pokazalo z uspešno oddanimi štirimi podjetniškimi idejami na tekmovanje POPRI. Povezovanje na vseh stopnjah izobraževanja pa se pričenja tudi s snovanjem sanjskega stroja. Za podjetnike začetnike so se v okviru SPOT svetovanje Goriška začela izvajanja prvih usposabljanj v okviru ABC podjetništva.