Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 15. 4. 2022

Podjetniško reševanje izzivov

Regijska razvojna agencija ROD se v okviru projektov, ki jih izvaja, loteva reševanja izzivov na različnih ravneh. Te dni so najmlajši skozi risbe ustvarjali svoje sanjske stroje. Na dogodkih LABIRINT in POPRI so osnovnošolci predstavljali svoje podjetniške ideje in prototipe, s katerimi rešujejo vsakodnevne izzive. Delegacijo uspešnih podjetij smo odpeljali na EXPO DUBAI 2020, in jim tako omogočili možnost pridobitve investicijskega kapitala. Svojevrsten izziv pa je tudi iskanje rešitev za ogljično nevtralnost regije, kar bomo poskušali doseči s sodelovanjem v EIC Greenhouse Gas Programme.