Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 2. 5. 2022

Ko te sanjski stroj zapelje v podjetniške priložnosti

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že vse od svoje ustanovitve posebno pozornost namenja razvoju podjetništva. Aktivnosti, ki so bile nekoč namenjene podjetnikom, smo razširi tudi na mlajše člane družbe; vpeljali smo jih v vrtce. V okviru projekta LAS Vipavska dolina »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi – MLIN« smo začeli s podpiranjem podjetniških zamisli pri najmlajših.