Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 2. 11. 2022

Inovacije v sodobnem kmetijstvu so pomembnejše kot kdajkoli prej

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina in Kmetijski inštitut Slovenije sta včeraj v Ajdovščini organizirala celodnevno konferenco o novih tehnologijah v kmetijstvu. Sodelujoči so izpostavili, da morajo biti nove tehnologije in tehnološki napredek v kmetijstvu odgovor na klimatske spremembe, naraščajoče potrebe po hrani in konkurenčnost kmetijske panoge, a hkrati dodali, da bosta morali družbo znanja na tem področju spodbujati tudi država in industrija.