Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 9. 12. 2022

Izmenjave dobrih praks

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina smo konec novembra organizirali strokovno ekskurzijo v Novo mesto, kjer so se podjetniki seznanili s pametno avtomatizacijo in optimizacijo delovnih procesov. Dobre prakse regionalnih razvojnih agencij pa smo si izmenjali na dvodnevnem dogodku AGORADA v Zagrebu. Če vas zanima nova poslovna priložnost za dopolnilno dejavnost na kmetiji pa se lahko udeležite usposabljanja, ki bo potekalo od 14. do 16. decembra v okviru SPOT svetovanje Goriška.