Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 10. 3. 2023

Prodorne zamisli na velike odre

Tudi v letošnjem letu se je pod mentorstvom Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki čez leto izvaja podjetniške krožke na šolah, na regijsko tekmovanje POPRI uvrstilo kar pet podjetniških idej osnovnošolcev in ena ideja dijakov. Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom tudi v programskem obdobju 2021-2027; tako je na Skupščini LAS 67 partnerjev potrdilo Aneks št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina. Vabljeni pa tudi k branju februarskega novičnika »Tržnice na borjaču«, ki nudi zanimive informacije tako za kupce kot za ponudnike.