Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 30. 7. 2023

Za boljši svet

Na Regijski razvojni agencij ROD Ajdovščina preko projektov stremimo tudi k izboljšanju lokalnega okolja. Projekt Mladi in Castra je bil tako nominiran za evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. K udeležbi na B2B srečanjih dogodka »SEEmeet 2023« so vabljeni vsi zainteresirani podjetniki. Zaključil se je projekt LAS s tematiko medgeneracijskega povezovanja na območju LAS Vipavska dolina. Nove začetke za vključevanje ranljivih skupin in skrbi za okolje pa se bo dosegalo s pestrimi aktivnostmi projekta LAS »Nasmeh in cvet za boljši svet«.